تفاهم‌نامه چهارجانبه میان انجمن اهدای عضو و شهرداری تهران درباره فرهنگ‌سازی اهدای عضو

اولین نشست پیاده سازی دانش کواترنری بین انجمن اهدای اعضای ایران و شهرداری تهران به منظور فرهنگ سازی از محتوای معنوی اهدای اعضای بدن برگزار شد.

به گزارش مجله سلامتی ایران و به نقل از روابط عمومی انجمن اهداکنندگان اعضای ایران ، این جلسه شامگاه 30 شهریور برگزار شد که در آن زمان دکتر داس. یاسر جعفری ، معاون توسعه و برنامه ریزی موسسه زیباسازی ؛ نجفی زاده ، مدیرعامل انجمن کتایون ، امید قبادی ، معاون رئیس جمهور ، سازمان فرهنگی هنری ، نمایندگان مترو و اداره کل رفاه شهرداری تهران نیز حضور داشتند.

در این جلسه ضمن بررسی مفاد تفاهم نامه چهارجانبه ، پیش نویس انتظارات انجمن از نقاط مختلف شهرداری به صورت کتبی ارائه و با موافقت نمایندگان حاضر موافقت شد. در جلسات آتی ، تصمیم گرفته شد که به طور ماهانه فرهنگ اهدای اعضای بدن و خانواده های اهداکننده برای حمایت از پروژه ها و فعالیت ها توسعه داده شود.

ادارات مختلف شهرداری تهران به منظور ایجاد فرهنگ اهدای اعضای بدن همواره همکاری گسترده ای با این انجمن داشته اند.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  نرخ فرسودگی بیمارستان ها به زیر ۴۰ درصد رسید