تشکیل سالانه ۳۵هزار پرونده پزشکی در کشور/۹ درصد شکایات در حوزه جراحی‌های زیبایی

معاون پلیس آژانس سیستم های پزشکی گفت که تقریباً 30 تا 35 هزار مورد پزشکی سالانه در کشور گزارش می شود و تعداد شکایات مربوط به جراحی های زیبایی و تخلفات تعرفه ای را توضیح داد.

در مصاحبه با دکتر علی فتاحی مجله سلامتی ایرانوی در مورد تعداد شکایات در زمینه جراحی زیبایی گفت: سالانه حدود 900 میلیون مراجعه پزشکی در کل کشور داریم و افراد به کلینیک های سرپایی یا بستری مراجعه می کنند. بر این اساس ، هر ایرانی 10.5 تا 11 بار در سال درمان پزشکی دارد.

وی گفت: از این 900 میلیون مراجعه ، تعداد مواردی كه در بخشهای مختلف منشا می گیرند نزدیك به 30 تا 35 هزار مورد است.

فتاحی با تأکید بر اینکه در اقدامات پزشکی یک عارضه جهانی داریم ، گفت: اکنون این یک عارضه است ؛ این یک عارضه طبیعی یا ناخواسته است ، ناشی از درمان است یا نادیده گرفته می شود ، باعث شکایت می شود زیرا آنها نمی توانند این دو را از هم تشخیص دهند

وی گفت: در کل دنیا سه درصد اقدامات پزشکی باعث شکایت می شود که این یک در ده درصد در ایران است. یعنی یک دهم درصد اقدامات درمانی منجر به شکایت در مناطق مختلف می شود.

معاون نظام پزشکی گفت: بر این اساس افراد می توانند برای طرح شکایت در این موارد به دادگاه انقلاب ، دادگاه انتظامی نظام پزشکی یا سازمان زندان های دولتی یا هر سه پرونده مراجعه کنند البته 30٪ شکایات در این منطقه همپوشانی دارد ، به این معنی که بیمار هر سه مکان را ذکر کرده است.

خبر مرتبط:  کمبودهای دارویی بیداد می‌کند / ارز دارو تک نرخی شود

فتاحی گفت: “نحوه توزیع شکایات ما با شکایات روش شناختی متفاوت است.” 9٪ شکایات ما به حوزه زیبایی و اقدامات ترمیمی و آرایشی برمی گردد ، اما فکر می کنم آمارهای مورفولوژیکی فراتر از اینها باشد. از آنجا که یک فرد زیبایی از انجام زیبایی شناسی بیشتر جبران خسارت می کند و آسیب می بیند ، اما قضاوت های ما به دلیل نظم و تنبیه و مجازات ، کمتر به ما منتقل می شود.

وی در مورد احکام صادر شده برای قصور پزشکی گفت: احکام به پرونده ، عارضه رخ داده ، عود مجدد عارضه و سابقه پزشک بستگی دارد. قضاوت هایی وجود دارد که ما صادر می کنیم ، از هشدارها و تقبیح ها گرفته تا احکام ابدی.

وی درباره وضعیت تخلف تعرفه ها به مجله سلامتی ایران گفت: حدود 20 درصد شکایات ما را می توان به شکایات تعرفه ای نسبت داد. البته در تمام این سال ها هیچ شکایتی در زمینه تعرفه ها نداریم و همیشه 15 تا 20 درصد شکایات را عوارض تشکیل می دهند.

فتاحی گفت: اگر در زمینه شکایات تعرفه ای به م institutionسسه زندان دولتی مراجعه کنیم ، متخلفان جریمه می شوند و سه تا چهار برابر پزشک یا بیمارستان جریمه می شوند. قضاوت های سازمان نظام پزشکی از این نظر دارای یک نکته مجازات است. هر دو اخطار و انصراف با توجه به شدت و تکرار موضوع صادر می شود.

وی گفت: دادگاه های انتظامی سازمان نظام پزشکی در 208 شهر وجود دارد که در آنها سیستم پزشکی داریم و مردم می توانند آنها را به شکایات ارجاع دهند. در آنجا پرونده ای تشکیل و سپس با دعوت از تخصص در دادگاه قرار می گیرد. اگر محکوم شدیم ، کیفرخواست داریم. کیفرخواست به هیئت بدوی می رود ، که متشکل از یک هیئت 13 نفره متشکل از نمایندگان مختلف پزشکی ، پرستاری ، دادگستری و قضایی است که در حضور آنها قضاوت می شود.

خبر مرتبط:  فاویپیراویر از پوشش بیمه در درمان کرونا خارج شد

فتاحی از بالاترین میزان شکایات در حوزه پزشکی گفت: در زمینه سرپایی بیشترین شکایات مربوط به دندانپزشکان و پزشکان عمومی و در بخش بیمارستان بیشترین شکایات مربوط به زنان ، ارتوپدی و جراحی بوده است. در زمینه تعرفه ها بیشتر از شاخه های زنان و زایمان و ارتوپدی شکایت وجود دارد.

انتهای پیام