تشریح فرایند تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی «فداکار خدمت»

رئیس سازمان مدیریت بحران ، قوانین اجرایی تبصره (1) ماده (20) قانون مدیریت بحران را با موضوع “خدمت اختصاصی” تشریح کرد.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، اسماعیل نجار گفت: مطابق ماده 20 و معیارهای قانون مدیریت بحران ، فصل 5 قانون مدیریت بحران ، که به شرح زیر است: و به منظور جبران هزینه های پزشکی و مشاوره با پیش نویس پیش نویس آیین نامه و غرامت برای جراحات بدنی ، از کارافتادگی و مرگ کارکنان اجساد موضوع ماده 2 قانون مذکور. و افرادی که به طور داوطلبانه یا به درخواست سازمان. مدیریت بحران کشور در پاسخ به حوادث و بحران ها همکاری می کند و در انجام وظایف خود رنج می برد یا می میرد. تهیه و به جلد ارسال شد.
نجار در مورد لزوم تدوین این آیین نامه اظهار داشت: ایران یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان است و با نیاز به بسیج ملی و عمومی ، بلایای بزرگ انسانی با تعداد زیادی خسارت جانی و اقتصادی رخ می دهد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: یکی از مواردی که در این کمیته مورد توجه قرار گرفته ، نحوه درخواست آژانس ها و نیروهای داوطلبانه برای همکاری در حوادث و تعیین مسئولیت های خاص برای جلوگیری از کار موازی با سایر نیروها است.

به گفته وزارت کشور ، تلفات همیشه نیروهای امدادی را هنگام پاسخگویی به حوادث و حوادث خطرات ثانویه تهدید می کند و می گوید: “این آیین نامه با هدف ایجاد انگیزه و جبران این نیروها است. از تحمیل هزینه های اضافی توسط دولت جلوگیری می کند.

خبر مرتبط:  هشدار پلیس آگاهی درباره سرمایه گذاری در شرکت های هرمی

انتهای پیام