اجتماعی

ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی در پایتخت با پویش «تهرانیار»

پویش با هدف ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی ، “تهران یار” را آغاز کرد.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، دومین دوره فعالیت پویش «تهران یار» با هدف ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی با همکاری شهرداری تهران ، اتاق بازرگانی و صنایع ، معادن و کشاورزی تهران آغاز شد.

سید ملک حسینی ، مدیرعامل خدمات رفاهی شهرداری تهران و مشارکت اجتماعی ، گفت که “مسئولیت اجتماعی” باید به “تعهد” و “اعتماد” در سازمانهای عمومی ، غیردولتی یا شرکتهای مالی و تجاری تبدیل شود. شرایط نامساعد اقتصادی و بیماریهای همه گیر تهران این امکان را فراهم می کند که بار مردم را برداشته یا اقدامات اساسی برای توسعه و رفاه شهروندان انجام شود. در حالی که این تلاشها فراتر از کمکهای خیریه است ، رویکرد مسئولیت اجتماعی در نوع و نحوه کمکها بیش از هر زمان دیگری مشهود است.

وی گفت: سازمان بهزیستی و دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شرکتی در تهران قادرند گروه ها و افراد فعال در این زمینه را از منظر «کارشناسی» ، «شهری و مدنی محور» به شهروندان معرفی کنند.

حسینی محرومیت زدایی ، ریشه کنی ، شفافیت و مبارزه با فساد ، کارآفرینی اجتماعی ، ارتقای فرهنگی و اجتماعی محله محور و توسعه پایدار را از محورهای اصلی نیازهای تهران در حوزه مسئولیت اجتماعی دانست و گفت: شاخص های علمی را طراحی و تدوین کرده ایم. تا بتوانیم ارزیابی دقیق و منصفانه ای از فعالیت های مسئولیت اجتماعی داشته باشیم و به خواست خدا از اتاق بازرگانی تهران و تأیید نهایی حمایت کنیم. مدیریت شهر در بالاترین سطح و برای برگزاری این رویداد در سال جاری. بدین منظور ، ما از سازمان های غیردولتی ، مشاغل و افراد شاغل در این زمینه دعوت می کنیم تا برای ترویج این فرهنگ با ما همکاری کنند.

خبر مرتبط:  آمادگی جهاددانشگاهی برای همکاری در راستای تحقق سند ملی اشتغال کارکنان وظیفه

بر اساس گزارش خبرگزاری پوج تهران یار ، اگر مردم مجموعه افراد یا افرادی را که در زمینه مسئولیت اجتماعی فعالیت می کنند ، می شناسند ، باید در سایت های شبکه های اجتماعی به هشتگ تهرانیار معرفی شوند.

انتهای پیام