علمی و پزشکی

تدوین طرح جامع مداخلات روانی و اجتماعی در ایام کرونا و پساکرونا

مدیرکل دفتر سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت از تدوین طرح جامع مداخلات روانی و اجتماعی در ایام کرونا و پس از کرونا خبر داد.

به گزارش مجله سلامتی ایران، دکتر. احمد حذابی گفت: ستاد کرونا در راس وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفتر سلامت روان اجتماعی و اعتیاد در حوزه کار، مشارکت دستگاه های ذیربط در فرآیند تقسیم کار کشوری، اولویت ها در حوزه سلامت روان و از نظر اجتماعی با کرونا و بعد از آن مرتبط است.

وی گفت: این اولویت ها در قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با مفاسد کرونا در وزارت کشور مطرح و در ابتدا تصویب شده است.

حاجیبی تاکید کرد: هماهنگی هایی با دستگاه ها برای رسیدگی به این اولویت ها و ارائه برنامه عملیاتی برای اجرای مداخلات اجرایی صورت گرفته است. روشی که ابزار اصلی هر برنامه اقدام اولویت‌دار را با همکاری سازمان‌های خاص تدوین و ارائه می‌کند.

وی گفت: یکپارچه سازی این پروژه ها یک برنامه اقدام جامع است و در اسرع وقت برای تصویب به ستاد ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی کرونا ارائه می شود.

مدیر دفتر سلامت روان، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت گفت: بر اساس شواهد، طرح جامعی را برای دانشگاه پیشنهاد کرده است.

به گزارش وب دا، وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به پتانسیل علمی این دانشگاه، انتظار می رود همکاران ما به زودی طرح نهایی را برای بهره برداری در این زمینه ارائه کنند.

انتهای پیام/