ورزشی

تدوین آیین‌نامه انتخابی و ارسال به IOC در دستور کار کمیته ملی المپیک

بر اساس گزارش ها شفافانتخابات کمیته ملی المپیک 17 اسفند برگزار می شود. از آنجایی که قوانین کمیته ملی المپیک بسیار تغییر کرده است، قوانین برگزاری انتخابات نیز باید بازنگری شود، زیرا قوانین قبلی مربوط به سال 92 بوده است.

در این میان تبصره 2 ماده 6 اساسنامه می گوید: شورای اجرایی دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات را پیشنهاد می کند و پس از تصویب و تصویب کمیته بین المللی المپیک اجرا می شود. مجمع عمومی.

کمیته ملی المپیک در اولین فرصت شروع به تدوین مقررات جدید می کند و سپس آنها را برای تصویب به کمیته بین المللی المپیک ارسال می کند.

کمیته ملی المپیک برای اخذ موافقت مجمع عمومی، جلسه فوق‌العاده‌ای را به صورت حضوری یا وبینار تشکیل می‌دهد تا مراحل قانونی تصویب آیین‌نامه انتخابات را طی کند و سپس بر اساس قوانین جدید انتخابات برگزار کند.

البته ابتدا باید آیین نامه به تصویب هیات اجرایی برسد و جلسه بعدی هیات اجرایی سه شنبه هفته آینده تشکیل می شود تا ببینیم آیا این آیین نامه در دستور کار است یا خیر.

خبر مرتبط:  راه‌اندازی آزمایشگاه مرکزی سمای بیرجند