علمی و پزشکی

تداوم ارتباط شهرداری با نظام پزشکی تهران برای ارتقای سلامت شهروندان

شهردار تهران با اشاره به مدیریت شهری مدنی محور و مردم محور در دوره جدید مدیریت شهری گفت: همگام شدن با نظام پزشکی تهران بزرگ و اجرای برنامه های مشترک به ارتقای سلامت شهروندان تهرانی کمک می کند.

به گزارش مجله سلامتی ایران علیرجا جاکانی در دیدار با محمد رئیس زاده ، یکی از اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی تهران ، بر ضرورت تعامل جدی برای استفاده از توانایی های جامعه پزشکی برای ارتقای سلامت عمومی و ارائه خدمات و امکانات تخصصی برای پزشکی تأکید کرد. انجمن

وی با قدردانی از فداکاری جامعه پزشکی در مبارزه با ویروس کرونا ، بر لزوم حفظ کرامت جامعه پزشکی و رفع نیازهای بخش بهداشت تأکید کرد.

زاکانی به تفاوتهایی بین مزایای جامعه پزشکی در بخش دولتی و خصوصی اشاره کرد و گفت: نیاز به تسهیل شرایط و ارائه خدمات به هر دو گروه وجود دارد.

در ادامه این جلسه ، رئیس زاده با تاکید بر افزایش استفاده مراکز بهداشتی شهری و اعضای نظام پزشکی ، خواستار جلسات مشترک بین اداره بهداشت شهرداری و سیستم پزشکی تهران بزرگ شد.

به گزارش وب سایت شهر ، اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی تهران پیشنهاد ایجاد کارگروه های مشترک دائمی برای بهبود تجارت جامعه پزشکی در تهران و رفع مشکلات آنها را مطرح کردند.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  تلاش مقامات کره جنوبی برای تشویق افراد مسن به واکسیناسیون علیه کرونا