تجهیز بیمارستان شهید چمران کنگاور به دستگاه پیشرفته سی تی اسکن – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

حسین امیری در گفتگو با خبرنگار آنلاین اظهار داشت: C پس از خرید دستگاه تی. اسکن 16 تکه شهید چمران یک دستگاه تزریق پیشرفته برای بیمارستان کنگاور است دکتر دکتر تی. اسکن به ارزش 12 میلیارد ریال نیز خریداری شده است.

وی افزود: سرنگ مواد تزریقی دکتر ساخت ژاپن و برای بهبود خدمات تشخیصی و استفاده از تمام قابلیت های یک دستگاه C تی. خرید اسکن بیمارستان شهید چمران کنگاور.

مدیر شبکه بهداشت شهری کنگاور گفت: ج با تکمیل و کارکرد دستگاه تی. اسکن بیمارستان شهید چمران نیازی به مراجعه شهروندان کنگوری برای استفاده از تجهیزات مدرن به شهرهای اطراف ندارد.

امیری ادامه داد: C تا تکمیل و کارکرد دستگاه. تی. اسکن بیمارستان شهید چمران ، شهروندان عزیز ، وی برای دریافت چنین خدماتی به استان کرمانشاه یا مرکز استانهای همجوار مراجعه کرد و تجهیزات جدید نیازهای درمانی شهروندان کنگوری را برآورده می کند.

او گفت که از دستگاه تزریق استفاده می کند دکتر امکان انجام سی تی. انژکتور گفت که اسکن با کنتراست بالا در اختیار بیماران قرار گرفت دکتر در رادیولوژی برای به دست آوردن تصاویر مطلوب استفاده می شود ، که در اکثر مراکز درمانی شهرهای بزرگ و بیمارستانهای مجهز کشور استفاده می شود.

خبر مرتبط:  ویروسی که ترامپ را زمین زد، ولی بازار مسکن را زمین نزد