تاکید وزیر بهداشت بر لزوم تشدید پروتکل‌های بهداشتی

وزیر بهداشت گفت: “اگر اجرای پروتکل ها با کمک سایر سازمان ها تشدید شود ، با افزایش موارد واکسیناسیون ، سرعت می گیرد.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، دکتری که برای بررسی وضعیت کرونا به کوم سفر کرد. سعید نمکی گفت: اگر عمل به پروتکل های بهداشتی را کاهش دهیم ، بیماری بیشتری داریم و این طبیعی است. با این حال ، اگر پروتکل ها را دنبال می کردیم ، شاهد گسترش شدید ویروس نبودیم.

وی گفت: در گذشته ، ویروس به مدت یک ماه و نیم وارد کشور شده بود ، اما ما آن را در چند نقطه زمین گیر کردیم ، اما به محض اینکه به توصیه ما گوش ندادند ، سیل جمعیت حرکت کرد. جمعیت های مایع ویروس را با خود حمل کردند و متأسفانه ما این تله را پیدا کردیم.

وی تأکید کرد: حتی در حال حاضر ، اگر پروتکل ها به دقت زیر نظر گرفته شوند و اجرای پروتکل ها با کمک دستگاه های دیگر تشدید شود ، با افزایش شیوع واکسن ، احساس می کنیم در مناطق دیگر اینطور نیست.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  فاویپیراویر در درمان کرونای دلتا اثربخشی ندارد/ رمدسیویر و اکتمرا در کدام بیماران کرونایی باید تجویز شود؟