علمی و پزشکی

تاکید بر واکسیناسیون به ویژه تزریق دوز سوم برای مقابله با سویه جدید اومیکرون

به گزارش شفاف، این دیدار با حضور روسای دفتر رئیس جمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش برگزار شد.

وزارت بهداشت با ارائه گزارشی از شیوع سویه های جدید امیکرون در جهان و مشاهده رفتار ویروس امیکرون در کشورهای مختلف و در گروه های سنی مختلف از جمله اجرای دستورالعمل های بهداشتی و شکاف اجتماعی به ویژه واکسیناسیون با دوز سوم. .

با توجه به روند افزایشی و مدت زمان واکسیناسیون در کشور، گسترش گونه جدید omicron در ایران نسبت به سایر نقاط جهان رضایت بخش است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارشی از فضای رسانه ای مرتبط با شیوع ویروس کرونا در کشور ارائه کرد و اعضا در این جلسه بر تبیین دستاوردهای مردم کشورمان در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تاکید کردند. به خصوص سویه Omicron.

پس از این جلسه، مصوبات پیشنهادی برای تصویب در ستاد ملی کرونا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

خبر مرتبط:  اجرای محدودیت‌های هوشمند کرونایی از ابتدای آذرماه / توسعه تدریجی محدودیت‌ها برای واکسن‌نزده‌ها