استان ها

تأمین به موقع آرد مورد نیاز نانوایی های مازندران در ایام تعطیلات نوروز

به گزارش مجله سلامتی ایران از مازندران، عباسعلی وفاین زاد در بازدید از انبار آرد شرکت حمل و نقل خلیج فارس به ویژه در ایام ناروج بر تحویل به موقع آرد به نانوایی ها تاکید کرد.

وی به حضور گسترده مسافران و گردشگران در غرب استان اشاره کرد و گفت: در ایام ناروج ارسال آرد به نانوایی های شهرهای توریستی و کارگری باید در اولویت قرار گیرد.

وفی نژاد خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده نگرانی از بابت کمبود آرد نانوایی وجود ندارد.

مدیر غله و خدمات بازرگانی استان مازندران در بازدید از تنها سیلوی دولتی استان در دیدار با کارکنان سیلو و بازدید از 103 هزار نفر، مدیر غله و خدمات بازرگانی استان مازندران از تنها سیلوی دولتی استان بازدید کرد. سیلو تن.

وی با تاکید بر اهمیت تامین به موقع گندم و آرد در ایام ناروج گفت: در حال حاضر میزان گندم استراتژیک خریداری شده در استان 87 هزار تن است.

وفی نژاد همچنین تصریح کرد: با برنامه ریزی برای تامین گندم مورد نیاز استان، هیچ نگرانی و نگرانی برای تامین نان استان های عزیز و مسافران محترم در ایام تعطیلات ناروج وجود ندارد.

48

خبر مرتبط:  تعدادی از نمایندگان با برخی از وزرا دعواهای شخصی دارند