بیانیه وزارت خارجه درباره روند عضویت ایران در شانگهای

به گزارش مجله سلامتی ایران ، متن بیانیه به شرح زیر است:

در نتیجه تلاش مستمر وزارت امور خارجه برای عضویت دائم در جمهوری اسلامی ایران در آژانس همکاری شانگهای ، این اقدامات از ابتدای دولت سیزدهم دو دوره را گذراند و در نهایت با مشارکت آقای مصادف شد. رئیسی ، رئیس جمهور دوشنبه تاجیکستان ، هر شش کشور اصلی عضو شانگهای به اتفاق آرا با درخواست عضویت دائم کشورمان موافقت کردند و مراحل قانونی ، فنی و اداری این عضویت آغاز شده است.

وزارت امور خارجه با ابراز خرسندی از این دستاورد مثبت برای کشور ، می تواند از تمام قابلیت های ویژه خود برای تکمیل روند قانونی و اداری عضویت برای هماهنگی لازم با سایر نهادهای مربوطه و دبیر سازمان شانگهای استفاده کند. در اسرع وقت

پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در سازمان همکاری شانگهای گامی مهم است و نقش مثبتی در توسعه همکاری ها و روابط با اعضای کشورمان در همه ابعاد دو جانبه ، منطقه ای و بین المللی ایفا خواهد کرد.

وزارت امور خارجه از همه اعضای سازمان همکاری شانگهای به دلیل عضویت در جمهوری اسلامی ایران تشکر می کند و از دیپلماسی فعال برای تقویت روابط خود با وظایف دیپلماتیک کشورهای عضو استفاده می کند.

311311

خبر مرتبط:  هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره فاجعه قریب الوقوع انسانی در افغانستان