بهره برداری از مراکز و امکانات جدید واکسیناسیون شهرداری تهران

ستاد مدیریت بحران کرونا شهرداری تهران تأسیس شد و قرار است مراکز جدید واکسن شهرداری تهران پنجشنبه اول آنلاین در قالب 13 ایستگاه ثابت ، 3 مرکز خودرو و 10 مرکز سیار به بهره برداری برسد. شهردار تهران:

به گزارش مجله سلامتی ایران ، ستاد ستاد مدیریت بحران کرونا شهرداری تهران در ستاد نمایندگی پیشگیری و مدیریت بحران تهران ، علی نصیری ، به عنوان معاون شهردار تشکیل شد.

در این ستاد تصمیم گرفته شد برای افزایش هم افزایی شهرداری تهران با وزارت بهداشت ، تسریع در واکسن شهروندان تهران ، تعداد کل امکانات جدید در شهرداری تهران با 13 ایستگاه ثابت در شهرداری تهران با 3 تزریق واکسن مراکز و 10 وسیله نقلیه از 8 واکسن تا مصرف کنندگان سیار و افراد آسیب پذیر.

به این ترتیب ، با استفاده و استفاده از این مراکز و امکانات جدید ، ظرفیت تزریق واکسن به 300000 دوز در تهران افزایش می یابد ، که در کنار سایر مجموعه های شهرداری های از پیش تعیین شده در تهران ، در تسریع واکسیناسیون مثر است. پایتخت بازی می کند.

به گفته وب سایت شهر ، شهرداری تهران پیش از این 43 پایگاه برای امور مربوط به واکسن تهیه کرده و همچنین در تهیه و آماده سازی 9 پایگاه مشارکت داشته است. بر اساس طرح جدید ، 13 ایستگاه ثابت ، 3 مرکز خودرو و 10 ایستگاه سیار به شهرک های قبلی اضافه می شود.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  ضرورت اخذ مجوز برای جابجایی موتورسنگین