بهره‌مندی کل کشور از بسته‌های آموزشی مدیریت بحران

رئیس آژانس مدیریت بحران کشور گفت: اقدامات انجام شده در تهران بزودی به کل کشور گسترش می یابد و انتظار می رود همه استانها از اقدامات مثبت مدیریت بحران مانند بسته های آموزش بحران بهره مند شوند.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، اسماعیل نجار ، رئیس سازمان مدیریت بحران ، به خبرنگاران گفت: رونمایی از آخرین دستاوردهای سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران و بهره برداری. بنابراین ، هر چقدر کشش در تمام بخشهای تهران بهبود یابد ، در کاهش خسارات اقتصادی و اقتصادی م effectiveثر است.

وی ادامه داد: عامل مهم بعدی آموزش است که به شهروندان کمک می کند تا با خطرات و عواقب آشنا شوند تا بتوانند قبل و بعد از حادثه به درستی مواجه شوند.

نجار گفت: بسته های آموزشی تهیه شده توسط آژانس پیشگیری و مدیریت بحران تهران در مقابله با بحران ها بسیار م effectiveثر و م effectiveثر است.

وی گفت: هر اقدامی که در تهران انجام می دهیم ، به ویژه در مدیریت بحران ، اثرات آن را در سراسر کشور می بینیم.

رئیس آژانس مدیریت بحران کشور گفت: اقدامات انجام شده در تهران به زودی به کل کشور تعمیم داده می شود و انتظار می رود همه استانها از اقدامات مثبت مدیریت بحران مانند بسته های آموزشی بحران بهره مند شوند.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  مرگهای ناشی از حریق و دردسر مواد شیمیایی در مبلمان خانگی