بهبود وضعیت کسب وکار فصل تابستان دراستان چهارمحال

به گزارش مجله سلامتی ایران چهارمحال ، رئیس شرکت مدیریت و برنامه ریزی استان با انتشار این خبر گفت: در تابستان سال 1400 نرخ بیکاری افراد بالای 4 سال در استان چهارمحال و بهختیاری جمعیت فعال 12.4 درصد را نشان داد. بیکار بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری نشان می دهد که این شاخص نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 3.9 درصد کاهش یافته است. همچنین ، 41.8 درصد از جمعیت 4 سال به بالا در استان از نظر اقتصادی فعال هستند. به عبارت دیگر ، 41.8 درصد از جمعیت 15 سال به بالا در گروه بیکاران یا بیکاران و 58.2 درصد در گروه غیر فعال هستند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که این نرخ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (تابستان ١٣٩٩) کمی کمتر است. تغییرات در دو شاخص نرخ بیکاری و میزان مشارکت منجر به افزایش نسبت اشتغال در جمعیت 15 سال به بالا از 35.6 درصد در تابستان 1399 به 36.6 درصد در تابستان 1400 شده است.

علی شهریارپور ادامه داد: با کاهش نرخ بیکاری و افزایش نسبت اشتغال استان ، نرخ بیکاری کل کشور در تابستان 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 9.6 درصد رسید.

وی گفت: تأمل بر شاخص های نیروی کار استان نشان می دهد که نرخ بیکاری استان همچنان بالاتر از میانگین کشوری است ، اما تغییرات در این شاخص نشان دهنده بهبود شاخص های بازار کار استان و اثربخشی سیاست ها و اقدامات اشتغال است.

لازم به ذکر است که استان چهارمحال و بهختیاری دارای بالاترین نرخ بیکاری در استانها هستند که نرخ بیکاری آنها در تابستان 1399 برابر با 16.3 درصد و به دور از میانگین کشوری است. در تابستان 1400 ، پس از استانهای هرمزگان ، خوزستان ، کرمانشاه ، یزد و اصفهان ، ششمین نرخ بیکاری در جهان بود و نرخ بیکاری بین استان و کشور را کاهش داد.

خبر مرتبط:  آیین اختتامیه سوگواری عاشورایی " واقعه سرخ " در قشم برگزار شد

48