استان ها

بسط فعالیت های دانشگاهی در مناطق آزاد دستیابی به اهداف توسعه ای را تسهیل می کند

به گزارش مجله سلامتی ایران کیش: جعفر آهنگران ، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ، هیئت منطقه بندی دانشگاه کیش ، در جلسه هیئت هماهنگی پردیس دانشگاه کیش ، کیش را به دلیل میزبانی جلسه ای با دانشگاهیان و روسای دانشگاه ها در این جزیره تبریک گفت. یکی از بیشترین راه های م toثر برای دستیابی به این امر افتتاح دفتر کنسولگری دانشجویان بین المللی است.

دو فعالیت برای پردیس ها تعریف شده است و به عنوان یادداشت در قوانین منطقه آزاد ، ظفر آهنگران گفت: بین المللی شدن دانشگاه های منطقه آزاد و بازگشت دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور با اولویت کشورهای همسایه

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: انتظار ما از پردیس دانشگاه های جزیره این است که تلاش کنیم ارتباطی فعال و یکپارچه بین دانشگاه ها و صنعت باشد و در این زمینه با همکاری کارشناسان آموزش کیش کیفیت را فراهم کنیم استانداردهای صنعت و خدمات ، زمینه این فعالیتها نیز فراهم شده است. ما باید ایجاد توسعه پایدار را در مسئولیت اجتماعی اولویت داشته باشیم و باید این هدف را در همه فعالیتها لحاظ کنیم.

کیش با اشاره به موضوعات حساس اجتماعی فرهنگی و محیط زیست بخش آزاد و تأکید بر اهمیت حضور متخصصان کلاس جزیره در ایجاد پیوست های فرهنگی ، اجتماعی و زیست محیطی اظهار داشت: “ما منتظر حضور دانشگاه های درجه یک در کیش هستیم. انجام دهید.

آهنگران گفت: “قبل از ایجاد پردیس ها ، دانشگاه ها باید توانایی بیشتری در ارائه خدمات و صنعت در منطقه آزاد کیش نشان دهند. یک فضای ضعیف که امکان ایجاد آن وجود ندارد.

خبر مرتبط:  ۶۸ درصد خوی تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارد

مدیرعامل انجمن منطقه آزاد کیش در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه گسترش فعالیت های دانشگاه از دیگر مواردی است که سازمان و حوزه های برون سازمانی شرکتی آن را در نظر می گیرند ، گفت: فعالیت های دانشگاه باید فراتر از آموزش و تحقیق باشد و به نتیجه برسد توسعه پایدار اجرای کیش و کلیه پروژه های جزیره برای پاسخگویی به مسئولیت ها منوط به توجه پیوست های فرهنگی اجتماعی و زیست محیطی دانشگاه ها است.

ظفر آهنگران تلاش خود را برای ایجاد پردیس دانشگاهی بر اساس برنامه های بلند مدت کشور اعلام کرد و گفت: “ما باید به بخشهای آزاد نسل چهارم برویم و این مناطق را به مراکز خدمات بین المللی و در نهایت رویدادهای بین المللی بهتر تبدیل کنیم.” برای تبدیل کیش به یک جزیره منحصر به فرد و هوشمند ، و تبدیل شدن به پایلوت تمام فعالیت ها ، همکاری و راهنمایی دانشگاه ها برای تأمین نیازهای کیش با اقتصاد ، راه و شهرسازی و ارتباطات و سایر وزارتخانه ها مورد نیاز است.

48