استان ها

بسط فعالیت های دانشگاهی در مناطق آزاد دستیابی به اهداف توسعه ای را تسهیل می کند

به گزارش مجله سلامتی ایران کیش: جعفر آهنگران ، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ، هیئت منطقه بندی دانشگاه کیش ، در جلسه هیئت هماهنگی پردیس دانشگاه کیش ، کیش را به دلیل میزبانی جلسه ای با دانشگاهیان و روسای دانشگاه ها در این جزیره تبریک گفت. یکی از بیشترین راه های م toثر برای دستیابی به این امر افتتاح دفتر کنسولگری دانشجویان بین المللی است.

دو فعالیت برای پردیس ها تعریف شده است و به عنوان یادداشت در قوانین منطقه آزاد ، ظفر آهنگران گفت: بین المللی شدن دانشگاه های منطقه آزاد و بازگشت دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور با اولویت کشورهای همسایه

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: انتظار ما از پردیس دانشگاه های جزیره این است که تلاش کنیم ارتباطی فعال و یکپارچه بین دانشگاه ها و صنعت باشد و در این زمینه با همکاری کارشناسان آموزش کیش کیفیت را فراهم کنیم استانداردهای صنعت و خدمات ، زمینه این فعالیتها نیز فراهم شده است. ما باید ایجاد توسعه پایدار را در مسئولیت اجتماعی اولویت داشته باشیم و باید این هدف را در همه فعالیتها لحاظ کنیم.

کیش با اشاره به موضوعات حساس اجتماعی فرهنگی و محیط زیست بخش آزاد و تأکید بر اهمیت حضور متخصصان کلاس جزیره در ایجاد پیوست های فرهنگی ، اجتماعی و زیست محیطی اظهار داشت: “ما منتظر حضور دانشگاه های درجه یک در کیش هستیم. انجام دهید.

آهنگران گفت: “قبل از ایجاد پردیس ها ، دانشگاه ها باید توانایی بیشتری در ارائه خدمات و صنعت در منطقه آزاد کیش نشان دهند. یک فضای ضعیف که امکان ایجاد آن وجود ندارد.

خبر مرتبط:  فرهنگ؛ فصل مشترک همکاری جهاد دانشگاهی و اداره‌کل ارشاد در مازندران

مدیرعامل انجمن منطقه آزاد کیش در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه گسترش فعالیت های دانشگاه از دیگر مواردی است که سازمان و حوزه های برون سازمانی شرکتی آن را در نظر می گیرند ، گفت: فعالیت های دانشگاه باید فراتر از آموزش و تحقیق باشد و به نتیجه برسد توسعه پایدار اجرای کیش و کلیه پروژه های جزیره برای پاسخگویی به مسئولیت ها منوط به توجه پیوست های فرهنگی اجتماعی و زیست محیطی دانشگاه ها است.

ظفر آهنگران تلاش خود را برای ایجاد پردیس دانشگاهی بر اساس برنامه های بلند مدت کشور اعلام کرد و گفت: “ما باید به بخشهای آزاد نسل چهارم برویم و این مناطق را به مراکز خدمات بین المللی و در نهایت رویدادهای بین المللی بهتر تبدیل کنیم.” برای تبدیل کیش به یک جزیره منحصر به فرد و هوشمند ، و تبدیل شدن به پایلوت تمام فعالیت ها ، همکاری و راهنمایی دانشگاه ها برای تأمین نیازهای کیش با اقتصاد ، راه و شهرسازی و ارتباطات و سایر وزارتخانه ها مورد نیاز است.

48