علمی و پزشکی

برگزاری دومین دوره جهانی رویارویی با خانواده‌های افراد مرگ مغزی

به گزارش شفاف، دومین دوره مسابقات جهانی خانواده های مرگ مغزی (TPM) کتایون نجفی زاده و دکتر. با حضور امید قبادی امروز از ظهر دوشنبه 24 آبان ماه آغاز شده و به مدت سه روز ادامه دارد. طراحان این دوره که به صورت مجازی در دنیا برگزار می شود، دکتر خاطیون نجفی زاده، مدیر عامل انجمن اهدای عضو ایران و دکتر ویشنو، نایب رئیس انجمن هستند. امید قبادی.

نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایران امید قبادی درباره روش شناسی و زمان بندی طراحی دوره گفت: این دوره 5 سال پیش طراحی و به TPM اسپانیا پیشنهاد شد و 2 سال بعد تصویب شد و تکمیل شد.

وی تاکید کرد: در این دوره بازدیدکنندگان با روش های اساسی برخورد با خانواده های مرگ مغزی آشنا می شوند و دو محور اصلی آن خانواده را به سمت تصمیم گیری بهتر برای عزیزان فوت شده خود هدایت می کند و از بروز هرگونه آسیب روانی جلوگیری می کند.خانواده در لحظات حساس. “

گفتنی است این دوره به همت TPM اسپانیا و با حضور 20 کشور و بازدیدکنندگان از کشورهای آمریکا، اسپانیا، برزیل، فرانسه، ایتالیا، مجارستان و 8 مربی برگزار شد. . ایران.

خبر مرتبط:  چهارمین جلسه هم اندیشی کمیته واکسن کرونا برگزار شد