عمومی

برگزاری اولین جشنواره «کتاب خوان و رسانه» در استان قزوین – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

فاطمه محمد بیگی در گفتگو به من بگو آنلاین اولین جشنواره “خواننده و رسانه” را با حضور خبرنگاران برگزار کرد: دبیرخانه مجازی اولین جشنواره “خواننده و رسانه” با هدف دریافت آثار منتشر شده روزنامه نگاران و اصحاب رسانه در زمان استفاده از منبع اطلاعات و سیستم ثبت نام است. آغاز شده است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان خزوین گفت: بر این اساس روزنامه نگاران و اصحاب رسانه می توانند دبیر جشنواره خود را به دبیر جشنواره بفرستند (با مراجعه به مرکز اطلاعات جشنواره (جشنواره PL).).

وی توضیح داد: اولین جشنواره “خواننده و رسانه” با هدف زنده نگه داشتن فضای کتابخانه و کتابخوانی ، استفاده از پتانسیل فضای مجازی و نقش مطالعه ، ارتباط رسانه و کارکنان کتابخانه را تقویت می کند. های مسئولان ملی ، استانی و استانی و اعضای کتابخانه های مسئولیت رسانه ها در مورد برنامه ها و خدمات عمومی ، کتابخانه ای های این استعداد و خلاقیت رسانه ای را در زمینه ترویج مردم ، فرهنگ مطالعه و آشنایی بیشتر ایرانیان اسلامی با توانایی ها ، خدمات و برنامه های فرهنگی موجود در کتابخانه ارتقا داد. های توسعه گفتگوهای عمومی و نخبگان درباره مردم کشور و در نهایت کتابخانه های در ملا public عام برگزار می شود.

محمد بیگی یادآور شد: جشنواره ای که در آخرین سال قرن در موضوعات “کتابخانه” ، “کتابدار” ، “کتاب خوان” ، “اهدای کتاب” ، “کتابخانه و خانواده” ، “مسئولیت اجتماعی کتابخانه” برگزار شد های کشور عمومی »،« ترویج فرهنگ کتابخوانی »،« برگزاری مناطق ویژه در طول سال با رویکرد ملی و استانی لازم »به عنوان مثال:« مناطق ادبیات »،« فضای مجازی و کتابخانه »،« تمرکز بر نقش آموزش در کتابخانه » های عمومی »و و و کارمندان رسانه می توانند آثار منتشر شده خود را تا 22 فوریه سال جاری به دبیر مجازی جشنواره ارسال کنند.

خبر مرتبط:  عمران‌خان هزینه پوتین را پرداخت