برنامه وزیر پیشنهادی بهداشت برای برقراری “پزشک خانواده” و “سلامت روان”

وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت و پاسخگویی را عناصر کلیدی حکمرانی خوب در نظام سلامت می داند و 6 راه حل فوری و 15 راه حل مستمر برای تقویت و ایجاد شبکه ملی خدمات بهداشتی ارائه کرده است.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، در برنامه ها با ارائه دکتر بهرام عین الهی – وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دولت سیزدهم در مورد تقویت و ایجاد شبکه خدمات ملی بهداشت برای مجلس شورای اسلامی ، تأکید می شود که این مداخلات در دو قسمت انجام می شود: ایجاد و اجرای فوری معیارهای سنجش نیروهای م .ثر برای مردم واضح و در استفاده از خدمات بهداشتی تا پایان سال اول دولت سیزدهم م effectiveثر باشد.

برنامه مورد نظر شامل مداخلات فوری است:

1- سازماندهی سیستمی که کارایی و کیفیت خدمات فوریتهای پزشکی را ارائه و ارتقاء دهد

2- تکمیل نصب و راه اندازی سیستم سلامت الکترونیکی

3- توسعه مراقبت های ویژه در مراکز و مراکز بهداشتی با تمرکز بر مزایای مناطق آسیب پذیر ، به ویژه زنان ، کودکان ، سالمندان ، افراد دارای معلولیت و حومه و مناطق محروم از بسته اساسی خدمات بهداشتی.

4- ایجاد یک سیستم جامع مراقبت های بهداشتی برای هماهنگی حمایت از بیماران خاص که علاج ناپذیری دارند و نیاز به حمایت دارند

5- تقویت ساختار و نقش بیمه پایه در مدیریت منابع مالی و خرید راهبردی خدمات درمانی

6- اصلاح ساختار نظام سلامت جهت از بین بردن تعارض منافع ، چابکی در برابر تحولات و رویدادها ، کارآمدی و انزوای برنامه ها ، برای رفع نیازهای جامعه

خبر مرتبط:  نکات کاربردی برای مراقبت از چشم ها

از سوی دیگر ، مداخلات مداوم از ابتدای دولت در دستور کار وزارت بهداشت قرار دارد و تا پایان دوره چهار ساله آنها منتشر می شود.

این مداخلات عبارتند از:

1- ایجاد یک سیستم ارجاع گام به گام و برنامه پزشکی خانواده ، بر اساس سطح خدمات ارائه شده توسط سلامت الکترونیکی ، ادغام تحت نظارت ، نظارت و ارزیابی عملکردهای سیستم بهداشتی.

2- بازتعریف بسته اساسی خدمات بهداشتی بر اساس شرایط اپیدمیولوژیک ، اقتصادی ، اقلیمی و فرهنگی جامعه

3- تقویت ساختار و عملکرد شورای عالی بهداشت و امنیت غذایی کشور و سایر شوراهای راهبردی نظام سلامت

4- تقویت مدیریت بیماریهای عفونی مکرر و در حال ظهور و همچنین بیماریهای موضعی (سالک)

5- تعمیم و ارتقای سلامت دهان و دندان با استفاده از نیروهای میانی

6- ساختار و سیستم سلامت روان برای توسعه انگیزه اجتماعی و افزایش سطح سلامت روان جامعه با مشارکت بین فرهنگی

7- توسعه خدمات پرستاری مبتنی بر جامعه و مراقبت از منزل و جلب مشارکت بخش غیردولتی

8- تأمين منابع مالي پايدار از طريق شناسايي ، ذخيره و برداشت منابع ، بهبود كارايي و تعديل درآمدها ، هزينه ها و فعاليت ها و بهبود و بهينه سازي سيستم هاي پرداخت و جبران خسارت.

9- فرآیند تعدیل استانداردها و فرآیند تخصیص منابع (انسانی ، مالی ، تجهیزات و ملزومات) با هدف ایجاد انصاف و افزایش کارایی و کارایی ، مطابق سیاست های مدیریت زمین و در چارچوب سیستم سطح بندی خدمات

10- تقویت نقش افراد در مراقبت از خود و مشارکت فعال و هماهنگ آنها در تعیین اولویت ها ، برنامه ریزی ، شناسایی و جذب منابع ، اجرا و ارزیابی خدمات

خبر مرتبط:  ۲۰ نکته کلیدی تغذیه در زمان ابتلا به کرونا

11- به حداکثر رساندن ظرفیت اهداکنندگان سلامت و چشم انداز منطقی برای منابع عمومی و سرمایه گذاری در بخش سلامت

12- موانع اقتصادی شامل در نظر گرفتن شدت فناوری های بهداشتی بر اساس ارزیابی فناوری های سلامت ، تقویت توانمندی های داخلی کشور و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ، ارائه خدمات بهداشتی ، دارویی ، واکسن ، لوازم و تجهیزات پزشکی است.

13- تقویت گردشگری سلامت ، ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه و افزایش درآمد ، به ویژه در بخش غیردولتی

14- تنظیم بازار دارویی کشور ، به ویژه داروهای اساسی ، داروهای مخصوص بیماران و شرایط تحت محدودیت های آتی

15- لغو مقررات مربوط به دارو ، رعایت استانداردهای ملی و ترغیب داروسازان داخلی به طراحی و تولید داروهای وارداتی با کمک شرکت های دانش بنیان

انتهای پیام