استان ها

برای عبور از چالش کم آبی در تابستان سال آینده برنامه داریم

به گزارش خبرگزاری مجله سلامتی ایران از کازوین ؛ داراب بیرنوندی در خصوص وضعیت آبرسانی روستایی و شهری در استان خواجوی گفت: از جمعیت روستایی 320 هزار نفری استان تلاش کرده ایم با اجرای مجتمع های آبرسانی همه روستاها را تحت پوشش قرار دهیم.

وی گفت: احداث 43 مجتمع آبرسانی روستایی در استان هدف گذاری شده و تاکنون توانسته ایم ساخت 25 مجتمع را به اتمام برسانیم.

خزوین به مدیرعامل سازمان آب و فاضلاب یادآور شد: با تزریق اعتبارات لازم ، می توانیم 18 مجتمع آبرسانی دیگر را شروع کرده و آماده بهره برداری کنیم.

بینوندی

بیرنوندی گفت: ما می توانیم با تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملی ، آبرسانی به روستاها را تسریع كنیم.

وی گفت: دولت با تمام محدودیت های مالی و اعتباری ، دید خوبی نسبت به روستاها دارد و مشکلات ساکنان خود را برطرف می کند و تصمیم دارد با توزیع تسهیلات در این مناطق خدمات مناسب را ارائه دهد.

خزوین به مدیرعامل سازمان آب و فاضلاب یادآور شد: از روستاییان انتظار داریم ضمن تأمین نیازهای مناطق ، ضمن حفاظت از منابع آب ، در مدیریت مصرف نیز كمك كنند.

تابستان از خشکسالی و کمبود آب عبور کرده است

بیروندی گفت: “ما احتمالاً در تابستان امسال شرایط بسیار بد و دشواری داشته ایم زیرا تمام منابع آب استان از زیر زمین و چاه ها تأمین می شد و مدیریت این منابع بسیار دشوار بود.”

شستشو

وی اظهار داشت: ما از استانهایی آمده ایم كه از آبهای سطحی استفاده نمی كنند ، بنابراین به دنبال طرحی برای استفاده از این ظرفیت هستیم تا بتوانیم میزان استفاده در استان را كه از آبهای زیرزمینی است كنترل و مدیریت كنیم.

خبر مرتبط:  پوشش 90 درصدی شبکه فاضلاب در جنوب تهران

مدیر آب و فاضلاب خزوین گفت: در تابستان سال جاری برای تأمین نیاز سایر مناطق شهری مجبور شدیم برخی از مناطق آب را در تابستان قطع کنیم.

وی گفت: “در تابستان امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا و نیاز به سرویس بهداشتی ، شاهد افزایش مصرف آب آشامیدنی در شهرها 17.5 درصد و در مناطق روستایی 10 درصد بوده ایم.

بیرنوندی گفت: “تابستان امسال ما در شهر کازوین کمبود زیادی داشتیم که با ایجاد تعادل در استفاده و مدیریت فشار شبکه سعی شد کمبود آن را جبران کنیم.

ما برای تابستان سال آینده برنامه ریزی می کنیم

وی گفت: برای تابستان سال آینده برنامه ریزی کرده ایم تا مسائل امسال تکرار نشود و برای رفع نواقص اقدام کنیم.

چاه آب

بیرنوندی گفت: در خواجین با حفر چاه و یافتن نشتی و قطع شاخه های غیر مجاز کمبود آب آشامیدنی 400 لیتر در ثانیه را جبران کردیم.

وی گفت: با حفر 4 حلقه چاه جدید توانستیم 112 لیتر آب در ثانیه تأمین کنیم و با قطع 200 شاخه غیر مجاز بیش از 200 لیتر آب در ثانیه تأمین و با نشتی 15 لیتر آب در ثانیه جبران می شود.

بیرنوندی افزود: در شهر البرز در شهرستان مهرگان چالش های جدی داریم که با حفر دو حلقه چاه توانستیم 47 لیتر آب در ثانیه تأمین کنیم و در 700 کیلومتری مسیر نشت یابی رخ داد.

مدیر عامل آب و فاضلاب خزوین گفت: با فرهنگ سازی و حفظ مصرف و همکاری مشترک ، امیدواریم بتوانیم با تأمین نیازهای آب آشامیدنی همه شهروندان برای تابستان آینده برنامه ریزی کنیم.

خبر مرتبط:  چرا شورای شهر اردکان تعطیل شد؟