عمومی

برای بازگشایی مدرسه‌ها در سال آینده آماده‌ایم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجله سلامتی ایران ،

محسن حاجیمیرزی گفت: “پیشنهاد ما ایجاد مدارس طبق معمول هر سال بود ، اما دفتر مرکزی کرونا گفت” یک محدودیت اختیاری ایجاد کنید “و این وظیفه ما نیست.

وی ادامه داد: توصیه ما این است که تعطیلی مدارس و فاصله دانش آموزان از محیط علمی خطرات پنهان و دائمی داشته باشد. ما به دنبال اطمینان از کیفیت آموزش از طریق فضای مجازی هستیم ، اما مطمئناً می توان آموزش با کیفیت را به صورت حضوری ارائه داد. “

وی تأکید کرد: ما همیشه درخواست از سرگیری مدارس را داشته ایم ، اما وقتی ستاد کرونا به ما اجازه می دهد مدارس را باز کنیم ، لازم نیست برای سال تحصیلی بعدی شروع کنیم و بعد از عید که شرایط بهتر می شود و ستاد ملی کرونا اجازه می دهد ، ما آماده بازگشایی هستیم. “

حقوق معلمان برای خرید خدمات افزایش یافت
وی گفت: “از ابتدای سال تحصیلی جاری ، ما تغییراتی در قوانین ایجاد کرده ایم. معلمانی که خدمات خریداری می کنند 24 ساعت پاره وقت در نظر گرفته می شوند و حقوق کمی دریافت می کنند و تحقیقات ما نشان داده است که 24 ساعت می تواند تمام وقت در نظر گرفته شود.” گفت از آنجا که آنها مشمول قانون کار هستند ، حقوق آنها 24 ساعت شبانه روز درمان می شود و قطعاً حقوق آنها افزایش می یابد.

ما با دانشگاهیان توافق کردیم که دیگر نباید در مورد پرداخت مطالبات صحبت کنیم!

وزیر آموزش و پرورش در مورد طیف معلمان گفت: “این موضوع در دستور کار دولت است و تاکنون در جلسه دولت و ادامه آن مورد بحث قرار گرفته است ، امیدواریم این روزها تصویب شود ؛ اعتبار لازم برای رتبه بندی بودجه مصوب و در تصمیم مجلس تصویب شود.

خبر مرتبط:  مافیای صنعت خودروسازی، پیچ تاریخی و زمینه‌سازی برای ظهور! 

حاجیمرزی در مورد مطالبات فرهنگیان تصریح می کند: من به انتقادی که معلمان از ما می کنند احترام می گذارم و از این که چرا دائماً در مورد خواسته ها صحبت می کنیم شکایت می کنم ، من موافق نیستم که در این مورد صحبت کنم و برای پرداخت مطالبات مردم به هرجایی که بروم نیازی به تبلیغ ندارم ، من طلب پرداختی را می خواهم. ما با دانشگاهیان توافق کردیم که دیگر در این مورد صحبت نکنیم! همکاران ما باید خواسته های گروه ها را رعایت کنند ، نکته ای که من به شما اطمینان می دهم این است که هدف ما تلاش برای اطمینان از این است که دانشگاهیان مشکلی ندارند.

حاجی میرزایی درباره سودآوری صندوق ذخیره فرهنجیان گفت: هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنجیان هفته گذشته برگزار شد و سود محاسبه شد ، سودهای بیش از سه هزار میلیارد تومان ، سود توزیع می شود که توضیح آن توسط مقامات صندوق.