فرهنگ و هنر

بازگشت «مجله بین‌المللی مطالعات ایرانی – اسلامی»

انتشار فصلنامه “مطالعات بین المللی ایران و اسلامی” با رویکرد جدیدی در حوزه مطالعات ایران و اسلامی از سر گرفته شده است.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، با اشاره به روابط عمومی بایگانی ملی و کتابخانه ایران ، “مجله بین المللی مطالعات ایران و اسلامی” که قبلاً توسط بایگانی و کتابخانه ملی ایران چاپ شده بود ، اکنون توسط فاطمه جان احمدی با رویکرد جدید در حوزه بین المللی ویرایش می شود. معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی به جهان ، شناسایی و معرفی مقامات ایرانی-اسلامی-اسلامی در جهان ، معرفی و معرفی افراد مهم و تأثیرگذار و آثار ایران شناسی و اسلام شناسان ، ایران شناسان گمنام و اسلام شناسان معرفی و بررسی کار علمی و پژوهشی در همه زمینه های ایران شناسی و اسلام شناسی و معرفی صندلی ایران شناسی و اسلام شناسی در جهان باید منتشر شود.

محتوای این شماره از فصلنامه “ژورنال بین المللی مطالعات ایران و اسلامی” است که عمده اشاراتی به ایران شناسی ، مطالعات اسلامی و سالهای 1998 و 1999 دارد.

از بدو تأسیس سیستم ژورنال ، محققان و روشنفکران می توانند با ورود به سایت http://jii.nlai.ir مقالات خود را در این سامانه ثبت کنند تا مقالات خود را ارسال کنند.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  مشارکت ۱۵۰۰۰ نفر در جشنواره قرآن و حدیث