علمی و پزشکی

بازمهندسی سیاست‌ ارزی نوار تست قند خون

مدیر تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو از مهندسی مجدد سیاست ارزی (فهرست آزمایش قند خون) با حضور کلیه نمایندگان قانونی دارای IRC فعال خبر داد.

به گزارش مجله سلامتی ایران، مهندس روح الله مجینانی گفت: حداکثر استفاده از ظرفیت تامین کنندگان برای مدیریت و کنترل سفارشات نمایندگی قانونی و چک لیست قند خون فعال IRC و تجهیزات و ملزومات پزشکی برای داشتن رقابت شفاف، سالم و انحصاری تامین کنندگان مجاز، محصولات تولید شده در داخل و از نظر فناوری روز در کشور در مواردی که کشور پاسخگوی نیازهای نظام سلامت نباشد، در یک فرآیند رقابتی و با هدف تعدیل سیاست تعداد با توجه به هزینه پیشنهادی (افزایش) / کاهش واردات و واردات ارز این کار را انجام می دهند.

وی افزود: متقاضی باید مدارک خود را برای تکمیل، آنلاین و امضای پروپوزال های خود مطابق با مدارک مهندسی مجدد ارسال کند.

به گزارش وزارت بهداشت، وی گفت: مگر اینکه پیشنهادهای مناسبی از سوی شرکت های نمایندگی قانونی برای تعدیل سوابق قیمت ارز بر اساس سیاست اعداد و در نتیجه عدم نتیجه مناسب (تعداد نسبی و محدوده کیفی قیمت) دریافت شود. مهندسی مجدد تنظیم به نسبت) به منظور تنظیم و کاوش، یک تماس عمومی اضطراری از (یا بدون) یک تامین کننده مجاز برای برآوردن موارد مشخص شده اقدام می کند. در نظر گرفتن نمایندگی قانونی ویژه / غیر انحصاری) برای تامین مواد وارد شده.

انتهای پیام/

خبر مرتبط:  افزایش ظرفیت پزشکی برای دستیابی به نسبت ۲۰ پزشک به ۱۰ هزار جمعیت