استان ها

بازدید وزیر ورزش و جوانان از استادیوم هاکی چمنی نقده

به گزارش مجله سلامتی ایران در آذربایجان غربیسیدحمید سجادی وزیر ورزش و جوانان و نماینده ویژه رئیس جمهور پس از حضور در این مراسم به کلیسای شهدا رفت و به نثار فاتحه ادای احترام کرد.

علی جنجانی نماینده سجادار نقده و اشنویه و سجاد بایرامی رئیس ورزش آذربایجان غربی 8 دی از ورزشگاه نقد چمنی بازدید و از محل برگزاری بازدید کردند.

وی قول مساعد برای تامین اعتبار و اعتبارات لازم برای تکمیل و تجهیز ورزشگاه سجادی داد.

اکبر قاسمی کهریجه رئیس هیئت هاکی آذربایجان غربی در این بازدید گفت: تیم ملی از 1400 بازی ملی در تیم های مختلف کشور بیش از 10 بازی ملی دارد، اما 12 بازیکن از شهرستان ناکده کاپیتانی در لیگ های ترکیه و اروپا هستند. “

وی گفت: این زمین چمن در سال 91 افتتاح شد و با وجود مشکلاتی که دارد باید نگاهی به آن داشته باشیم و اعتباری برای آن تامین کنیم.

نقده یکی از شهرهای برتر و مهم در زمینه چمن کاری کشور است.

دیدار با ایثارگران، واحد تولید کاغذ، بازدید از کارخانه داروسازی و بازدید از ورزشگاه جهان پهلوان تختی و بازدید از هیئت حاکمه از دیگر برنامه های مدون در نخاده است.

48

خبر مرتبط:  اولین جلسه کمیسیون ماده ۴۲ استاندارد آذربایجان‌غربی در سال ۱۴۰۱ برگزار شد