ایده های برتر در مواجهه با افزایش مصرف و قطعی برق معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مجله سلامتی ایران از قزوین ؛ مراسم اختتامیه چالش ملی افزایش مصرف برق و ایده های جدید در بنیاد نخبگان کازوین توسط بنیاد ملی نخبگان کازوین برگزار شد.

رجب پور ، رئیس بنیاد ملی نخبگان کازوین ، گفت: 2 ماه پیش ، در مواجهه با افزایش استفاده و چالش های انجمن نخبگان استان ، ایده پدیده ملی ایده های جدید در مورد نحوه صحیح استفاده از برق و برق در دسته های مختلف ارائه می شود

وی افزود: در مرحله اول 85 پروژه به ادارات مختلف و مراکز علمی و واحدهای صنعتی و تولیدی در مناطق تعیین شده ارائه شد. در مرحله اول ، پس از بررسی کار داوران ، 45 پروژه وارد مرحله دوم وبینار شدند.

راجبور

رجاپور گفت: در مرحله بعدی با حضور داوران ، کارشناسان و کارشناسان انرژی ، 45 پروژه ارسال شده برای مرحله دوم مورد بررسی قرار گرفت و 25 پروژه منتخب به مرحله نهایی وبینار راه یافت.

رئیس بنیاد ملی نخبگان کازوین یادآور شد: امروز یکشنبه ، ایده پردازان طرح ها و ایده های خود را به صورت آنلاین ارائه و در برابر داور از آنها دفاع کردند و در پایان هیئت داوران سه پروژه برتر را انتخاب کردند.

در این رویداد ، چهار پروژه مشخص شد.

خبر مرتبط:  راه اندازی شهرک سنگهای تزیینی با مشارکت ایدرو و بخش خصوصی در خوی