علمی و پزشکی

اُمیکرون تا چه مدت روی پوست ماندگار است؟

نتایج کارآزمایی جدید نشان می‌دهد: Omicron پایداری محیطی بالایی در انواع گونه‌های ویروس کرونا دارد.

به گزارش مجله سلامتی ایران، کارشناسان ژاپنی در مطالعه‌ای اعلام کردند نوع جدیدی از ویروس کرونا به نام Omicron از پایداری محیطی بیشتری نسبت به سویه‌های قبلی برخوردار است.

در این مطالعه، سویه کروناویروس ووهان و سایر سویه‌های اضطراب آلفا، بتا، دلتا و امیکرون از نظر بقا و عفونت مقایسه شدند. کارشناسان پایداری محیطی انواع مختلف ویروس کرونا را با استفاده از مدل‌های آزمایشگاهی پوست انسان و بسترهای پلاستیکی ارزیابی کردند.

درک پاتوژنز ویروس کرونا و پایداری آن در محیط برای کاهش شدت اپیدمی، که آسیب جدی در سراسر جهان ایجاد کرده است، حیاتی است. از همان روزهای اول، ویروس کرونا گردش خون بالایی را نشان داده است. با ظهور سویه های مختلف، این ویروس به دلیل افزایش تعداد عفونت ها در سراسر جهان با وجود واکسیناسیون و قرنطینه، روز به روز مسری تر می شود.

عوامل متعددی در افزایش عفونت و انتقال ویروس کرونا نقش داشته اند، از جمله افزایش بار ویروسی دفع شده توسط فرد مبتلا، کاهش حداقل بار ویروسی مورد نیاز برای ایجاد عفونت و افزایش محل عفونت. در پایداری محیطی

در این مطالعه، کارشناسان ژاپنی پایداری ویروس را روی سطوح پلاستیکی و پوست انسان ارزیابی کردند. پس از قرار دادن ویروس بر روی سطح پلاستیک / پوست، بقای ویروس در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. آنها پایداری ویروس‌های مختلف را بر روی سطح نمونه‌های پوست انسان ارزیابی کردند و به اثربخشی ضدعفونی‌کننده‌های مختلف در برابر ویروس‌های روی پوست انسان پی بردند. در این مطالعه از ضدعفونی‌کننده‌های مبتنی بر الکل، اتانول و ایزوپروپانول استفاده شد.

خبر مرتبط:  واکسیناسیون ۲۳۰ هزار اتباع غیرایرانی علیه سرخک؛ تاکنون

به گفته کارشناسان، زمان بقای سویه‌های ووهان، آلفا، بتا، گاما، دلتا و اومیکرون روی سطح پلاستیکی 56، 191.3، 156.6، 59.3، 114 و 193.5 ساعت است.

زمان بقای سویه های ووهان، آلفا، بتا، گاما، دلتا و اومیکرون به ترتیب 8.6، 19.6، 19.1، 11، 16.8 و 21.1 ساعت برای Omicron بر روی سطح پوست انسان است. نژاد.

انتهای پیام/