ورزشی

اولویت فدراسیون حفظ سلامتی اعضای تیم ملی است

ماجدی: اولویت اتحادیه حفظ سلامت اعضای تیم ملی است

رئیس فدراسیون فوتبال با تاکید بر شرایط کنونی کره جنوبی، سلامت ملی پوشان را اولویت اصلی فدراسیون فوتبال عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مجله سلامتی ایران، مهمانداران فدراسیون فوتبال با توجه به شرایط کنونی کره جنوبی، اولویت اصلی فدراسیون فوتبال حفظ سلامت ملی پوشان است. فوتبال وی همچنین در دستوری ویژه به کمیته بین‌المللی فدراسیون، ضمن تماس تلفنی با حسن کامرانیفر، دبیرکل از وی خواست تا برای سلامت ملی پوشان در سئول اقدامات لازم را انجام دهد.

مجیدی در گفت و گو با کامرانی فر درباره افزایش بیماری های عروق کرونا قلب در سئول گفت: AFC لازم است با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران با ائتلاف کشور میزبان برای رفع نگرانی های اتحادیه ایران در مورد سلامت اعضای تیم خود و ده ها هزار نفر مذاکره کنیم. مخاطبان در این وضعیت خصمانه و بحرانی در کره جنوبی. حفظ سلامت ملی پوشان اولویت اصلی ماست و کشور میزبان باید به این مهم رسیدگی کند.

دبیر کل فدراسیون فوتبال در این گفتگو به روسای فدراسیون اینجانب اطمینان داد که اقدامات و رعایت لازم در این زمینه انجام خواهد شد.

انتهای پیام//

خبر مرتبط:  سند تحول دانشگاه آزاد اسلامی کارکردگرا و عملیاتی است