اولویت‌های نظام پزشکی در دوره جدید/ پروتکل‌ها رعایت نشد

مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در لیست برخی از اولویت های اصلی سیستم جدید سازمان نظام پزشکی تأکید کرد: در انتخابات امروز نظام پزشکی ، پروتکل ها مورد رسیدگی قرار نمی گیرند ، وقتی به وزارت بهداشت می نویسیم . رأی را به چند قسمت و مکان تقسیم کنید ، اما پذیرفته نشد.

دکتر ارلیچمن در مصاحبه با خبرنگاران مجله سلامتی ایران مستقر در مرکز اخذ رأی در سالن کنفرانس سازش دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت که علی رغم انتخابات هشتم نظام پزشکی. حسین کرمانپور ، وی گفت: “در ابتدا پذیرش انتخابات نظام پزشکی رو به کاهش بود ، اما روند مشارکت امروز بهتر شده است. خوشحالم که به هر دلیلی ، با دو یا سه پیام بزرگ مشارکت افزایش یافته است. و پیام دوم این است که منتخبان اعضای این دوره مسئولیت های بسیار سنگینی دارند. پیام سوم این است که ما در سیستم پزشکی هستیم و وقتی استقبال زیاد باشد ، عملکرد دوره قبل عملکرد بدی نیست و می تواند سازمان را زنده نگه دارد.

وی گفت: رأی امروز یک رأی تحول آفرین است. این رأی به تیم قبلی برمی گردد که توانست سازمان را زنده نگه دارد و امیدواریم این روند در تیم بعدی نیز تکرار شود. در سازمان نظام پزشکی ، اولین اولویت قبل از پزشکان ، سلامت مردم است ، زیرا اگر به مردم نمی رسیم ، چرا سازمان را می خواهیم؟ در دوره تاج ، ما سعی کرده ایم با مردم زندگی کنیم و به آنها خدمت کنیم و حضور جامعه پزشکی در انتخابات امروز نشان می دهد که این ارتباط با مردم به زندگی پزشکان پیوست.

خبر مرتبط:  واکسن برکت با نمونه غربی آن قابل مقایسه نیست

کرمان پور تأکید کرد: طی دو سال گذشته جامعه پزشکی نه تنها مانند سایر مشاغل ضرر کرده است و هم بسیاری از پزشکان مطب خود را جابجا و یا تعطیل کرده اند زیرا افتتاح مطب در جایی برای هیچ کس هزینه ندارد و هزینه ویزیت و بیمه هزینه اجاره را پرداخت می کند. یک دفتر واحد با بسته شدن مطب ها ، اولویت اصلی تیم جدید سیستم پزشکی افتتاح فصل جدیدی از دیدگاه اتحادیه به روی اعضای سیستم پزشکی است. برخی بخشش را از دور می بینند و نمی دانند چه چیزی در پس این بخشش است. اگر پزشکان لباس خوب نپوشند و ساعت هوشمند تمیز نباشد ، افراد بدبین می شوند.

وی گفت: “مردم تصور می كنند كه 100٪ جامعه پزشكی از ماما و دندانپزشك گرفته تا جراح و متخصص در سطح بالایی قرار دارند. اینطور نیست. همه کسانی كه در اقتصاد خوبی هستند كمتر از 10٪ جامعه پزشكی هستند. و 90٪ بالاتر از خط فقر هستند. “

وی گفت: در مرحله بعدی ، تیم جدید باید پروتکل های درمانی کتبی و دقیقی را با وزارت بهداشت ارائه دهد تا پزشکان در شمال تهران رفتاری یکسان نداشته باشند و پزشکان بشاگرد رفتار نکنند. افرادی که با زیر سوال بردن مراقبت های بهداشتی در این دوره کرونا به مردم آسیب رسانده اند نیز باید پاسخگو باشند و وظیفه تیم جدید رسیدگی به این مسائل است. علاوه بر این موارد ، آموزش بهداشت و سلامت از طریق رادیو و تلویزیون به مردم یک اولویت بسیار مهم است و با آموزش بهتر ، سلامتی افراد بسیار بهتر خواهد شد. کاهش سواد سلامت مردم و افزایش این سواد باید در اولویت وزارت بهداشت و نظام پزشکی باشد.

خبر مرتبط:  افزایش ۱۸درصدی آمار اهدای خون تهرانی‌ها در سه ماهه اول ۱۴۰۰

انتهای پیام