اجتماعی

انتصابات جدید در شهرداری تهران

شهردار تهران در احکام جداگانه ای «سرپرست ستاد دارایی و سوابق شهرداری تهران»، «مدیر مجامع و حسابرسی شهرداری تهران»، «مدیرعامل سازمان ورزش» و «مدیرعامل شرکت بین المللی شهر آفتاب» را منصوب کرد.

به گزارش مجله سلامتی ایران، علیرضا جاکانی طی حکمی ابوالفضل فلاح، معاون اداری مالی و اقتصادی شورای شهر تهران، “رئیس سازمان دارایی و اسناد شهرداری تهران” و ابراهیم باقی را به سمت “مدیرکل مجامع شهرداری های تهران” منصوب و عباس تگداسینی زاد را به سمت سمت منصوب کرد. “مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی شهرآفتاب” به مدت یک سال.

در بخشی از متن جمله ابوالفضل فلاح آمده است:

«تدارک و حفاظت از اموال غیرمنقول شهرداری تهران به موجب بند 5 بخشنامه شماره 10/1058557 مورخ 1400/10/27 و اجرای رأی شماره 160/2194/32113 مورخ 18/02/18. /1395 شورای اسلامی شهر تهران.» تولید و تقویت، به موجب این حکم به عنوان «رئیس سازمان ثبت نام و املای شهرداری تهران» منصوب می شوید.
با توجه به مستندات فوق و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط برای صدور تشکیلات ستادی و تصمیمات رئیس کمیته ها، اقدامات لازم برای سیاست مندرج در بخشنامه تبصره 5 فوق مورد انتظار است. . ، مدیریت و نظارت بر عملکرد کمیته های اجرایی در مناطق. موارد مربوط به شناسایی، تثبیت، حفاظت، تخلیه، تملک، وصول اجاره و سایر اموال شهرداری تهران را به سازمان ها، شرکت ها و سایر شرکت های تابعه و فصلی گزارش دهید.

به گزارش پایگاه خبری شهر، علی رجاء صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در حکمی انسیح قربانیین را به عنوان «سرپرست اداره کل تدوین، نظارت و صدور مجوز» و نیما نیازموند را به سمت «سرپرست مدیریت بافت و تاریخی» منصوب کرد.

خبر مرتبط:  حناچی: خدمات محلی، فضای سبز و زیرساختها باید عادلانه در شهر تقسیم شود

داوود گودرجی رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران طی حکمی رضا ناصری سرایی را به عنوان «رئیس مدیریت و نظارت عمومی شهری» منصوب کرد.

انتهای پیام/