عمومی

انتشار دفتر نهم مقالات تاریخی رسول جعفریان

به گزارش مجله سلامتی ایران ، نهمین کتاب مقالات و متون تاریخی ، اثر جدید حجت الاسلام والمسلمین است که توسط انتشارات علم و توسط دکتر رسول ظفریان منتشر شده است.

مطالب این کتاب شامل موارد زیر است:
1. “یادبود بغدادی” در ستایش شاه عباس اول و دعوت وی برای فتح عراق
. شیخ آقابزرگ تهرانی و یارانش؛ جنبش هویت شیعه 49 با فهرست نویسی
3. مفهوم تمدن در ذهن یک کشیش جوان در سال 1334 ق 71
4. سید جمال شناسی به فارسی ، 1292-1342 Solar 77
5. گفتار در مورد انطباق احادیث با علوم مدرن در ادبیات دینی معاصر؛ متن سال 1310 هجری قمری 129 ش
6. تکفیر و پیامدهای آن ، از آغاز خلافت امام علی (ع) 149
7. مطالعات اساسی تاریخی ملاحظات تحول در دانش تاریخ نگاری اسلامی 191
8. آدرس هواپیما در روایت آخرالزمان ؛ 223. آموزش گفتمان تطبیقی ​​در مورد دین و دانش
9. درمان پروانه تلقیح برای پیشگیری از طاعون. نظرات فقهای ترجمه: عبدالوحید فرامرزی 247
10. آداب یادگیری یا بحث بالغ؛ محمد ابراهیم استرآبادی (از علمای ناصری) 279
. علوم طبیعی غزالی 431 در “الحکمه فی مخلوقات الله”
. 449. قفقاز ، ایران و فرهنگ دینی آن
13. درمان سوزن سوزن شدن ورود مهدی در سال 949: سید عمادالدین نسیمی 483
. 491. بررسی نوشته های “السننات” و مطالب آنها
. شماره اخباری – اصولی از دوره اخیر صفویه 517 ، پرسش و پاسخ در مورد غنا و تصوف
. 551. اندیشه تو پاسخگوی مشکلات فردا نیست
. 583. رد کردن
. ایسوان فراهانی دیوان ، آیینه وضعیت اجتماعی ، فرهنگی و مذهبی ایران طی چهار دهه 591
19. “عدالت بر مردم پوشیده است”؛ رساله آداب و وزارت سلطنت از 1136 ه.ق 625
20. روزنامه مسافرتی نیشابور محرم 1343 هجری قمری محمد آقا تجار عتیقه چی (1351 ق) 639
. تطهیر تمدن و دین در گزارش سفر “پایتخت سعادت” از 1302 ق 637

خبر مرتبط:  مسیر کسب "دانش اتم" در ایران

/ 6262