استان ها

امید به توسعه کشور مشروط به مردمی کردن «مطالعه»

مجله سلامتی ایران/ یزد عضوهیئت فرهنگ عمومی ابرکوه گفت: اگر به توسعه کشور و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی امیدواریم باید کتابخوانی را رواج دهیم.

«سید حسام هدایتی» یکی از اعضای شورای فرهنگ عمومی ابرکروک درباره توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی گفت: یکی از عوامل اصلی توسعه هر کشوری بحث کتاب و کتابخوانی است. این کتاب منابع انسانی را که زیربنای رشد فرد و توسعه جامعه است، ترویج می کند.

اگر آرزوی توسعه کشور داشته باشیم، همه راه ها به کتاب و کتابخوانی منتهی می شود. بنابراین باید مطالعه را رواج دهیم و جامعه را پر کنیم که مطالعه مختص طبقه یا افراد خاصی نیست و برای عموم ضروری است.

هدایتی با ابراز تاسف از پایین بودن سرانه مطالعه در کشور گفت: اگر بتوانیم مطالعه را توسعه دهیم قطعا فرهنگ را تقویت کرده و هویت ایرانی و اسلامی را حفظ و گسترش خواهیم داد. اگر نمی خواهیم مردم به آب و خاک ایران و اسلام مهاجرت کنند، باید مطالعه را در ابعاد دینی و علمی توسعه دهیم.

یکی از اعضای هیئت فرهنگ عمومی ابرکروک با تاکید بر لزوم تقویت بیشتر فرهنگی برای مقابله با تهاجم و شبیخون فرهنگی گفت: یکی از راه های ارتقای فرهنگ کتابخوانی این است که کتاب در ادارات، ارگان ها، مراکز خرید در دسترس عموم قرار گیرد. ، مکان ها.” عمومی است و ….

در ادامه این فعال فرهنگی: یکی دیگر از راه های ترویج کتابخوانی ایجاد گروه ها و انجمن های کتابخوانی در مساجد، شهرک های بازی، مدارس و … است. ایجاد کتابخانه های خانوادگی و اهدای کتاب در خانواده به یکدیگر نیز ابتکاری برای ایجاد نتایج مثبت است.

خبر مرتبط:  عدالت آموزشی زمینه‌ای برای دستیابی به عدالت اجتماعی

بهسازی کتابخانه ها یکی از وظایف کلیدی متولیان فرهنگی و حوزه کتابخوانی برای ترویج این فرهنگ است، هدایتی افزود: با توجه به اینکه در این شهر فرهنگی کتابفروشی در خور ابرکوه وجود ندارد، برگزاری نمایشگاه و مرمت برای توزیع کتاب در کتابخانه ها ضروری است.

انتهای پیام/