امنیت سرمایه‌گذاری در بندر امیرآباد فراهم است

به گزارش مجله سلامتی ایران مازندران ، محمدعلی اصل سعیدی پور یک تجارت کوچک در دنیای امروز است ، سرانه اشتغال ، انعطاف پذیری و نوآوری و خلاقیت برای صنعت کشور ، نیروی انسانی بزرگ به آموزش نیروی انسانی و صادرات کالا کمک می کند.

وی افزود: با برنامه ریزی دقیق و ایجاد زمینه و مورد انگیزشی لازم ، می توان از قابلیت های راهبردی این بنگاه ها به نحو مطلوب برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور در راستای استانداردهای اقتصاد مقاومتی استفاده کرد.

تحقیق و توسعه بازار سعیدی پور ، بهبود و نوسازی ، افزایش سرمایه در گردش ، ایجاد یا خرید فناوری ضروری و توسعه دانش فنی و منابع انسانی عواملی هستند که صنایع کوچک و متوسط ​​را در برابر شرکت های بزرگ رقابتی می کند.

مدیران بندر امیرآباد که معتقدند استراتژی اقتصادی کشور مانند کشورهای صنعتی جهان باید بر اساس صنایع کوچک و متوسط ​​باشد ، یادآور شد: در شرایط کنونی با حمایت کامل این مسئولان صنعت ، افزایش درآمد ، رشد و شکوفایی و رکود اقتصاد کشور پیش بینی می شود.

وی گفت: بندر امیرآباد با داشتن امکانات استراتژیک و زمین های پشتیبان می تواند محیط صنعتی مناسب و مناسبی را برای متقاضی فراهم کند ، یکی از عوامل کلیدی در ایجاد شرکت های کوچک و متوسط. این رشد تدریجی فعالیت تجاری آنها بود که متقاضیان را در بخشهای مختلف ترغیب کرد تا بیشتر وارد این بندر شوند.

48

خبر مرتبط:  راه اندازی مرکز واکسیناسیون covid-۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس