علمی و پزشکی

الزام چشم‌پزشکان به دریافت مجوز از اتحادیه عینک‌فروشان

رئیس اتاق اصناف ایران برای چشم پزشکان و چشم پزشکانی که قصد فروش عینک برای صدور مجوز از اتحادیه های شیشه سازی یا اتحادیه های مرتبط را دارند، الزام قانونی اعلام کرد.

به گزارش مجله سلامتی ایران، سعید ممبینی با اشاره به اتاق اصناف گفت: یکی از درخواست های مکرر اصناف در حوزه عینک این است که برخی اپتومتریست ها و چشم پزشکان اقدام به فروش عینک بدون مجوز می کنند.

به گفته یکی از مسئولان اتحادیه، اتاق اصناف ایران این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و جلسات متعددی برگزار کرده است. به همین منظور مستندات قانونی از جمله ماده 2 قانون نظام صنفی به هیأت خودسر تقدیم شد و دیوان عدالت اداری با اخذ چندین رأی مدعی شد که مراجع قانونی اتاق اصناف ایران کاملتر از وزارتخانه است. . سلامتی؛ بنابراین دیوان عدالت اداری رای به نفع اتحادیه ها صادر کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: برای تنظیم و تسهیل مجوزهای صنفی این موضوع مهم را در هیئت مدیره پیگیری کرده ایم و در نهایت در جلسه روز گذشته (5 آذرماه) هیئت مدیره فروش چشم پزشکان و اپتومتریست ها را تصویب کرد. آنها همچنین باید مجوز کسب و کار را دریافت کنند. بنابراین گواهی مهارت صادره از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی برای فروش عینک کافی نیست و برای فروش و عرضه عینک نیاز به مجوز تجارت از کنسرسیوم دارد.

وی خاطرنشان می کند: اتاق اصناف ایران به عنوان بزرگترین دارنده پروانه کسب کشور از نظر تعداد و تنوع فعالیت، یکی از 9 عضو اصلی «هیئت تنظیم و تسهیل مجوزهای کسب و کار» است. موضوعاتی که به منظور بهبود و تسهیل فضای کسب و کار به این هیئت گزارش می کنیم، بر اساس تحلیل کارشناسانه ما از مسائل و موضوعات گزارش شده توسط اتحادیه ها و اتاق های اصناف در سراسر کشور، موضوعات قابل توجهی است. بنابراین اتاق اصناف ایران این موضوعات را از طرق مختلف قانونی پیگیری می کند.

خبر مرتبط:  تزریق واکسن یادآور برای کارمندان الزامی است/ برخورد را از استانداری شروع کنید

انتهای پیام/