استان ها

افزایش سرعت چرخه تولید محصولات دانش‌بنیان از ایده تا نمونه اولیه/ موانع چرخه تولید چگونه باید رفع شود؟

مسعود طاهری لاوری در مصاحبه با خبرنگار گروه منطقه ای خبرگزاری آنا با بیان اینکه نقش و موقعیت دانشگاه در نامگذاری سال 1400 به عنوان “تولید ، حمایت ، موانع” و دستیابی به این هدف این است: دانشگاه مشهد برای دانشجویان دارای تحقیق مبتنی بر نیاز و بسته های تشویقی مادی و معنویت ایجاد ثروت.

وی اظهار داشت: طبق قوانین مربوط ، نهادهای دانشگاه آزاد اسلامی می توانند از محصولات این دانشگاه حمایت كنند ؛ اما برای حمایت و تسریع در امور مربوط به تولید ، باید تلاش بیشتری شود تا با اخذ مجوزهای لازم موانع موجود برطرف شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان زاوی خراسان در پاسخ به این س ofال که دانشگاه چگونه از بخش تولیدی کشور حمایت می کند و چگونه می توان موانع موجود در این مسیر را برطرف کرد. وی گفت: با اجرای طرح فرصت مطالعه دانشکده دانشگاه آزاد در صنایع و کارخانه های کشور (اقدامی مشابه توسط وزارت علوم در آغاز بخشنامه سیستم عامل انجام شده است) ، این دانشگاه می تواند به مسائل تولید بپردازد و به مسائل تحقیقاتی در به موقع با پرداختن به موانع چرخه تولید

فعالان حوزه اقتصاد دانش بنیان را تشویق کنید

طاهری لاوری با اشاره به توانایی ها و توانمندی های دانشگاه آزاد اسلامی در استان زاوی خراسان برای تحقق اعلامیه 1400 ، خاطرنشان کرد: افغانستان و کشورهای همسایه ترکمنستان) ، امکانات محلی و مشهد ، تجهیزات پیشرفته ، واحد منطقه ای خراسان و واحدهای منطقه ای مراکز رشد و مراکز نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی در استان زاوی خراسان قادر به اعلامیه سال خواهند بود.

خبر مرتبط:  روند ورودی گردشگران نوروزی به مازندران افزایشی است

در پاسخ به س questionال دیگری ، چقدر در تحقق شعار مازاد تولید موفق بودید؟ یادآوری شد: سال گذشته ، دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رجاوی با تسریع در پشتیبانی از پروژه های دانش بنیان و مالی توسط متخصصان آموزش در منطقه و با معرفی بودجه تحقیقاتی برای تسهیل محصولات از ایده به نمونه اولیه ، چرخه تولید دانش بنیان را تسریع کرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی خراسان توضیح داد: تسهیل امور مربوط به حمایت از نهاد علمی ریاست جمهوری ، استقلال بیشتر استانها در اقتصاد سرمایه گذاری و دانش بنیان ، انگیزه های بیشتر فعالان در اقتصاد دانش بنیان و استفاده بیشتر از محصولات دانشگاه توسط خانواده های دانشگاهی.

انتهای پیام / 4078/4062 /