اقتصادی

افزایش تعداد بازرسان کار آموزش دیده

بر اساس گزارش ها، تعداد افراد جویای کار آموزش دیده طی سال 1399 افزایش یافت و دوره های آموزشی و بازرسان آموزش دیده بیشتری به تهران آمدند.

به گزارش مجله سلامتی ایران، آموزش ایمنی و بهداشت حرفه ای مجموعه ای از فعالیت ها و فعالیت هایی است که با هدف ترویج فرهنگ و رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای از طریق ایجاد یا تغییر دانش، رفتار و دانش کارکنان به منظور پیشگیری از اعمال و حوادث ناایمن انجام می شود. و بیماری های شغلی رخ می دهد.

حفاظت فنی محیط کار شامل استفاده از مجموعه ای از اقدامات و اقدامات فنی و مهندسی برای جلوگیری از حوادث شغلی و خسارات مادی و سرمایه انسانی است.

هر عاملی که بیش از تحمل فیزیکی بدن انسان باشد، می تواند عوارض و آسیب هایی ایجاد کند که به عنوان عوامل مضر در محیط کار شناخته می شود. این عوامل شامل عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومیکی، مکانیکی و روانی است که برای محیط کار مضر است.

افزایش تعداد جویندگان کار آموزش دیده

بر اساس آمار مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، تعداد نیروی کار آتی مرد و زن در سال گذشته 648 نفر بوده است که بیش از سال 1388 به 31920 نفر آموزش های حضوری داده شده است. نسبت این دوره ها نسبت به سال 1398 که بیش از 23370 نفر-ساعت است بالاست.

استان تهران دارای آموزش دیده ترین بازرسان و دوره های آموزشی در استان های کشور می باشد.

بررسی تعداد کارگران، کارفرمایان و کارآموزان آموزش دیده در سال 1399 نشان می دهد که در مجموع 42457 نفر دوره های آموزشی مربوطه را گذرانده اند. این میزان نسبت به سال های 1397 و 1398 روند نزولی داشته اما بیشترین عدد را دارد آموزش دیده مربوط به سال 1398 با 125581 نفر می باشد.

خبر مرتبط:  شرایط صدور کارت بانکی برای اتباع خارجی

افزایش تعداد جویندگان کار آموزش دیده

بر اساس این گزارش، مجموع مشاوران رسمی و تایید شده حفاظت فنی و ایمنی در بازه زمانی 1397 تا 1398، 1851 نفر بوده که از این تعداد 1411 نفر فوق لیسانس، 378 نفر فوق لیسانس، 56 نفر دکتری و 6 نفر فوق لیسانس بوده اند.

طبق ضوابط کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، در کارگاه های دارای 25 کارگر، کارفرما موظف است کمیته ای به نام کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در محل کارگاه ایجاد کند.

مسئول حفاظت فنی باید فارغ التحصیل رشته بهداشت حرفه ای و یا پزشک عمومی مورد تایید مرکز بهداشت شهرستان باشد.

به گزارش مجله سلامتی ایران، در ماده ۸۵ قانون کار، دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پیشگیری و تضمین بیماری‌های شغلی، حفاظت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور ابلاغ شده است. بهداشت حرفه ای در محل کار. برای کلیه کارگاه ها، کارگران، کارفرمایان و کارورزان الزامی است.

انتهای پیام/