افتتاح ۷ پایگاه جدید مدیریت بحران در تهران

روسای آژانس پیشگیری و مدیریت بحران تهران از احتمال افتتاح هفت پایگاه جدید مدیریت بحران تا پایان شهریور خبر دادند.

رضا کرمی محمدی در مصاحبه با مجله سلامتی ایران در مورد افتتاح مراکز جدید مدیریت بحران در تهران گفت: “مدتی است اقدامات لازم برای افزایش تعداد پایگاه های مدیریت بحران و پس از تخصیص زمین و … انجام شده است. و با همکاری شرکت Yedeman Saze ساخته شده است.

وی ادامه داد: تا پایان شهریور ماه هفت پایگاه مدیریت بحران در تهران با تخصیص بودجه و تأمین نقدینگی عملیاتی می شوند و بدین ترتیب در پایگاه های مدیریت بحران پایتخت به 111 پایگاه می رسند.

در مورد توزیع جغرافیایی پایگاه های جدید پشتیبانی مدیریت بحران ، کرمی محمدی افزود: شهرک های ارج و یاران در منطقه یک ، مسعودیا در منطقه 15 ، باستان ولایت در منطقه 19 ، نعمت آباد در منطقه 19 ، شهرک چشمه در منطقه 22 و کارخانه سیمان 20 در منطقه ، در مناطق مختلف شهر. هفت شهرک جدید ساخته شده است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران استان تهران پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران را قدرت و توان مدیریت بحران شهر تهران دانست.

کرمی محمدی تأکید کرد که پایگاه های مدیریت بحران باید همیشه در استفاده از مدیریت بحران باشند و هیچ تغییری در اهداف این پایگاه ها مجاز نخواهد بود ، زیرا بازدیدهای ماهانه عملیاتی و دوره ای از تجهیزات و امکانات پایگاه ها با بحران تهران کار نمی کند. سازمان پیشگیری و مدیریت.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران استان تهران هدف از ایجاد این پایگاه ها را کمک به مدیریت بحران و ایجاد احساس آرامش در بین شهروندان در زمان بحران عنوان کرد و گفت: مراکز پشتیبانی مدیریت بحران باید اهداف مدیریت بحران را برآورده کنند و شرکت های موجود کاملاً باید منبع همیشه برای این امر آماده باشید

خبر مرتبط:  اتوبوس خبرنگاران معاینه فنی سکو نداشت

انتهای پیام