افتتاح سرویس مکانیاب مراکز اورژانس

رئیس اورژانس کشور از راه اندازی اورژانس خبر داد.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، دکتر پیمان در افتتاح همزمان سرویس اورژانس یاب صابریان گفت: سالهاست که هدف ما این است که مکانی برای تماس ها داشته باشیم.

وی با بیان اینکه گاهی قربانی قادر به صحبت و تجزیه و تحلیل جزئیات نیست ، گفت: قربانی می تواند در هر مکانی باشد و نمی تواند شرح مفصلی بدهد.

وی افزود: دکتر کولیوند به سختی مجاز به استفاده از این خدمات است. در حال حاضر در استانهایی مانند کوم ، ماجندران مورد استفاده قرار می گیرد و میزان رضایتمندی مردم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و با گذشت زمان شاهد کاهش آن بوده ایم و سریعتر به تخت بیمار می رسیم.

وی گفت: “عنوان این سیستم یک آشکارساز اضطراری است و در همه استانها وجود دارد.” این کار در مناطق محدودی که ما به دنبال آن هستیم انجام نمی شود.

سباریان گفت: “این مکان مانند یک سیستم مکان یابی تلفن همراه است که نشان می دهد کجا هستید.” این مکان در مورد وضعیت شما برای ما ارسال می شود و ما می توانیم نیروهای اضطراری را سریعتر به محل اعزام کنیم.

وی ادامه داد: این سیستم ساعت خواب بیمار را حدود دو تا سه دقیقه کاهش داده است و زمان ما اکنون حدود 2 تا 24 دقیقه و در شهرهای پرتردد 15 تا 26 دقیقه است.

صابریان صحت سیستم بین پنج تا هفت متر است و جهت مسیر را نیز نشان می دهد: سیستم نیازی به اینترنت ندارد. تماس در مدت زمان بسیار کوتاهی بارگذاری شد و می توانیم از آن استفاده کنیم.

خبر مرتبط:  مسدود کردن ۶ سایت کلاهبرداری در زمینه اربعین

دکتر کر گفت که نگران خدمات اورژانس برای تسهیل فرایند واکسیناسیون است. پیمان صابریان همچنین گفت: با توجه به نامناسب بودن سرعت تزریق ، دکتر فرایند واکسیناسیون از نظر نمکی. از ما خواسته شد تا در این روند کمک کنیم.

وی ادامه داد: همکاران من با توجه به اینکه دائما با استرس های مختلف در مورد واکسیناسیون در تهران مبارزه می کنند ، ما 4 پایگاه فعال ایجاد کرده ایم و شش پایگاه خودرو و بقیه جدا هستند. همچنین چهار اتوبوس آمبولانس و آمبولانس وجود دارد و آنها وقتی می رسند که جمعیت پایه شلوغ شده و صف ها را بشکنند. همچنین در دانشگاه های علوم پزشکی هر دانشگاه برای ارائه خدمات بین دو تا چهار پایگاه نیاز دارد.

وی در پاسخ به افزایش حجم کار نیروهای اورژانس ، گفت: تماس های ما دو تا سه برابر بیشتر است ، اما ما از خدمات واکسن استفاده نکرده ایم و به افرادی که خارج از شیفت هستند کمک کرده ایم.

صابریان در مورد تاخیر فوری در یافتن تخت های بیمارستانی گفت: همکاری با علوم پزشکی برای ما مناسب است و در یافتن تخت مشکلات کمتری داریم.

وی گفت: “زمان تعلل بیمار برای کل فرایند خواب کمی بیشتر است ، اما زمان ماموریت ما هنوز پایدار است.” کل زمان عمل از اعزام به بیمارستان و بازگشت به بیمارستان تقریباً 50 دقیقه است.

وی در خصوص تعداد شهدای اورژانس کرونا گفت: سه نفر در کشور شهید هستند که چهار نفر از آنها از اورژانس تهران هستند.

وی درباره تعداد پایگاه ها گفت: حدود 3 هزار پایگاه و 5500 آمبولانس در کشور ما وجود دارد. ما نیازی به افزایش تعداد آمبولانس ها نداریم ، بلکه نیاز به گسترش کلی به دلیل کرونا داریم.

خبر مرتبط:  رفتارسنجی هر روزه گسل‌های تهران

انتهای پیام