اظهارنظر صریح و شفاف استاندار کهگیلویه و بویراحمد در خصوص یک سوال

مجله سلامتی ایران / کهگیلویه و بویراحمود فرماندار کهگیلویه و بوراحمد گفت: هر که در دولت جدید به ما کمک کند ، برای دولت آرزوی موفقیت داریم.

حسین کلانتری در گفت وگو با مجله سلامتی ایران ، افزود: از همان روز اول به استان کهگیلویه و بویراحمد آمدم.

وی گفت: با تغییر دولت ، وزیر کشور جدید و استاندار جدید معرفی و منصوب می شوند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: تا زمانی که در استان کهگیلویه و بویراحمد هستم وظیفه شرعی و شرعی خود را انجام می دهم تا در ارائه خدمات به مردم استان مشکلی ایجاد نشود.

کلانتری گفت: از مردم استان کهگیلویه و بوراحمد و اشخاص حقیقی و حقوقی به خاطر لطف و محبت من تشکر می کنم.

وی ادامه داد: پس از ورود فرماندار جدید استان برای او آرزوی موفقیت می کنم و تمام تجربیاتم را به او منتقل می کنم.

استانداران کهگیلویه و بوراحمد گفتند: دولت متعلق به کل ملت است و همه ما باید به دولت کمک کنیم تا گام های مثبتی برای کشور و مردم بردارد.

شریف گفت: من برای دولت آقای رئیسی آرزوی موفقیت دارم.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  روابط عمومی ادارات نقش مهمی در ایجاد اعتما د بین مردم و رسانه ها دارند