اطلاعیه وزارت بهداشت برای ثبت نام واکسیناسیون سنین بالای ۶۵ سال

با توجه به سرعت فرآیند واکسیناسیون در سراسر کشور در این هفته ، وزارت بهداشت ، پزشکی و آموزش پزشکی ما از هموطنان عزیز خواسته است بدون مراجعه به نوبت از حضور در مراکز واکسیناسیون جامع خودداری کنند ، بنابراین حتماً در سیستم سلامت ثبت نام و بازدید نمایید. .

به گزارش مجله سلامتی ایران و وبدا ، در این نشریه ، حداکثر مشارکت سازمان های دولتی و غیردولتی برای هماهنگی و توسعه برنامه ملی واکسیناسیون براساس برنامه واکسیناسیون ملی ، چه در صبح و چه در بعد از ظهر ، مربوط به جمعیت تحت پوشش دانشگاه ها است. لزوم همکاری در گروه علوم پزشکی و کلیه معاونان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور مورد تأکید و قدردانی قرار گرفته است.

همچنین ، تأکید بر ثبت و تلقیح واکسن افراد با حداقل تأخیر زمانی نسبت به زمان صف به این دلیل است که مصرف کنندگان از واکسیناسیون بدون انحراف جلوگیری می کنند.

در این اطلاعیه آمده است که به دلیل اجتناب جدی از صف دستی در شهرهای بیش از 20 هزار نفر ، رهبر سیستم به صورت هوشمند ظرفیت روزانه پایگاه های واکسیناسیون فعال و فعال را در تمام سطوح سیستم به صورت هوشمند ثبت می کند (ظرفیت کل برای تزریق روزانه برای بار اول و دوم) و ثبت واکسن و استفاده از بارکد خوانها یا برنامه های موبایل از دانشگاه هایی که از سیستم اپل برای تسریع استفاده می کنند.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  پلیس به فعالیت کانال داروهای قلابی کرونا پایان داد