علمی و پزشکی

اساسنامه پژوهشکده‌های حوزه سلامت بازنگری شد

قوانین موسسات تحقیقاتی سلامت با دو محور مشترک برای توسعه نقش فناوری پژوهش محور و تقویت همکاری با گروه های دانشگاهی بررسی می شود.

به گزارش مجله سلامتی ایران، اصفهان رئیس موسسه پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی است. رویا کلیشادی معاون تحقیقات و فناوری وزارتخانه وظیفه بررسی قوانین پژوهشگاه های سلامت را به عهده گرفت. سلامت، گفت: برنامه بازنگری با هدف تلفیق آموزش و پژوهش با بازرسی قوانین توسط موسسات تحقیقاتی به دستور کار معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اضافه شد.

دکتر. کلیشادی با اشاره به سه محور کلیدی در بررسی اساسنامه موسسات تحقیقاتی سلامت خاطرنشان کرد: تاکید بر اثربخشی پژوهش بود. همچنین نقش فناوری پژوهش محور در قانون گذاری مورد توجه قرار گرفته است، چرا که در قوانین قبلی به مقوله فناوری توجه چندانی نشده است. یکی دیگر از محورهای بازنگری این قانون، تقویت و تقویت همکاری با گروه های دانشگاهی است که در اولویت قرار دارد.

وی گفت: پس از دریافت این کمپین کارگروه ویژه ای در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تشکیل دادیم و جلسات متعددی حضوری و مجازی با سایر دانشگاه ها برگزار کردیم و پس از جمع بندی دیدگاه ها، موارد را به معاونت ارجاع دادیم. منعکس کردیم. پس از وصول نظر معاونت پژوهشی و با حضور ایشان و کارکنان این وزارتخانه در جلسات مختلف، نتایج بحث و تبادل نظر در پیش نویس درج و جهت اظهارنظر به دانشگاه ها ارسال شد. نسخه نهایی قانون اصلاح شده تصویب و به هیئت توسعه ارسال شده است.

دکتر نارایان تاکید کرد: موسسات تحقیقاتی اهداف بالایی در گسترش زمینه های علمی دارند. کلیشادی گفت: یکی از اصول مورد انتظار این است که مباحث آموزش و پژوهش در فعالیت موسسات پژوهشی به موازات یکدیگر حرکت کنند. از این رو در زمان بررسی تاکید شد که گسترش همکاری های بین بخشی ضروری است چرا که موسسات پژوهشی اهداف مشترکی با گروه های آموزشی و نهادهای فناوری محور مانند شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد دارند.

خبر مرتبط:  خطرناک‌ترین علائم کرونا که پس از مشاهده باید به بیمارستان مراجعه کرد

به گفته وی، در زمان این بررسی، بر توسعه فناوری سلامت مبتنی بر تحقیقات کاربردی در جامعه و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی بر اساس نوع فعالیت هر سازمان پژوهشی تاکید زیادی شده است.

وزیر بهداشت، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت. بر اساس اعلام روابط عمومی کلیشادی، وی در بررسی قانونگذاری گفت که توجه ویژه ای به استفاده بهینه از نمایندگی و تجهیزات و امکانات موجود داشتیم. : ارائه مولفه های آموزشی و فناوری به مراکز تحقیقاتی و استفاده از امکانات آنها برای فراهم کردن بستر بهتر برای تحقیقات پایه و کاربردی و ارتقای نتایج موثر برای گروه های هدف.

وی گفت: توانمندسازی نیروی انسانی و پژوهشگران جوان با تاکید بر ارتقای مهارت های نظری و عملی دانشجویان دکتری پژوهشی یکی دیگر از اهداف کلیدی بازنگری قانونگذاری است و در نتیجه آینده علم و فناوری کشور را ارتقا می بخشد.

انتهای پیام/