استان ها

از کار خیر و حمایت از یتیمان لذت می برم

به گزارش خبرگزاری مجله سلامتی ایران توسط کازوین; همایش حامیان مهربانی و جشن حامیان نیکوکاری یکشنبه شب با همکاری کمیته کمک و کانون وکلا استان کزوین در اتاق دانشگاه بین المللی امام خمینی کازوین ادامه داد

آن صباغیان در این مراسم زیر حقوق و تجارت مجلس کمیته جبران خسارت، علی شعبانی، رئیس دادگستری، هوگ گایان، مدیرکل خسارت، سید محمد حسینی رئیس کانون وکلا و خانواده وکلا حضور داشتند و از 60 وکیل خیریه تجلیل شد.

دکتر مهدی کیانی حامی طلایی کشور و همسرش دکتر هاشمی مورد استقبال بالغ بر 320 کودک بی سرپرست قرار گرفتند.

مهدی کیانی در خصوص لذت بردن از کار خوبشان گفت: خود را عضوی کوچک از یک خانواده یتیم می دانم به همین دلیل کار خوبم را با حمایت از 10 فرزند معنوی در سال 94 آغاز کردم و 4 سال بعد این تعداد را به 300 فرزند رساندم. .

3233

او گفت: انرژی جنبه مثبت این فرزندان نمی توانم آن را با هیچ چیز مقایسه کنم و شور و شوقم را دوچندان می کند و گاهی وقتی نامه های دختران جوان حامی را می خوانم، لذت دنیای وصف ناپذیری را به من دست می دهد.

کیانی گفت: بخشش و انفاق امتحان الهی است و هرکس از کمک به دیگران و بهره مندی از خیر لذت ببرد هرگز ترک نمی کند.

این حامیان طلایی کمیته جبران خسارت افزودند: تملک درآمد باید سرگرم کننده باشد و پول خرج کردن لذت دیگری است، اما نحوه خرج کردن ثروت مهم است و من برای آن دعا می کنم. پدر و مادرم به بودن در این حرفه افتخار می کند و من از آن لذت می برم.

خبر مرتبط:  رسانه ها نقش اساسی در بحران زایی یا بحران زدایی

مهدی کیانی زیر 10 یتیم از هر استان پوشش دادن تامین مالی و حمایت و در حال حاضر از 320 کودک بی سرپرست حمایت می کند.

از درگاه پرداخت اقدام کنید الکترونیکی تاییدیه کمیته امداد منطقه ای کاسوین رونمایی شد.

راه اندازی سیستم پرداخت الکترونیکی خیریه با استفاده از سیستم QR، تسریع در تحویل کمک ها، صرفه جویی به قیمت، پیشگیری سرقت و استهلاک پول حذف مراجعه انفرادی به کمیته ملی و جبران خسارت کرونا و رفع نیاز به کمک های خیریه نیز زمینه را برای ساماندهی کار فراهم می کند.

image_2022_1_24-0_11_30_116_grn

مهدیه بیگلری از فرزندان معنوی کمیته امداد نیز به ایراد سخنرانی پرداخت.

در پایان از 60 حامی خیر استان تجلیل شد.