استان ها

از داماش گیلان همچون تیم های دیگر حمایت خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مجله سلامتی ایران از گیلان؛ در جلسه بعدی روابط عمومی مهندس باشگاه و رفاه، امیرحسین علوی رشت، دفتر شهردار را بر عهده داشت.

شهردار داماش رشت با قدردانی از احیای این باشگاه گفت: قصد ما ورود به کلاس است. فوتبال این امر به رسالت اجتماعی و رضایت عمومی مربوط می شود، در غیر این صورت تکلیف قانونی برای شهرداری ها نیست. شهرداری در سال های اخیر همواره از تیم های رشت حمایت کرده است که البته برخی از اعزام شدگان وارد نشدند شهرداری تنها حامی بودن

ماهنس علوی داماش را یکی از ریشه دارترین تیم های فوتبال کشور و استان دانست و گفت: داماش در رشت هواداران خاص خود را دارد. جلسه شهرستان این برای فوتبال مفید خواهد بود.

وی با اشاره به نحوه حمایت از داماش گفت: باشگاه درخواست خود را به صورت مکتوب ارائه می کند بنابراین پس از مشورت با دوستان در شورای شهر می توانیم بررسی کنیم که برای کمک به داماش چه کاری می توانیم انجام دهیم البته. ما در حمایت از این تیم در حد توان شهرداری و شورا کوتاهی نخواهیم کرد.

شهردار رشت در پایان خاطرنشان کرد: این کمک را به سایر تیم ها انجام داده ایم و طبیعتا از داماش نیز به همین شکل حمایت می کنیم.

علوی نصیری

انتهای پیام/

خبر مرتبط:  قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه با همکاری دولت می تواند محرومیت روستاهای قزوین را برطرف کند