استان ها

از افرادی که توان پرداخت هزینه جلسات مشاوره را ندارند حمایت می‌کنیم

معاون رئیس‌جمهور: از افرادی که توان پرداخت هزینه جلسات مشاوره را ندارند حمایت می‌کنیم

خزعلی اظهار داشت: در دولت بر این باوریم که از کسانی که توان پرداخت هزینه جلسات مشاوره را ندارند حمایت کنیم، مثلا رایگان شدن مشاوره زوجین تا پنج سال اول از این دست اقدامات حمایتی است.

انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری مجله سلامتی ایران، درخصوص اقدامات دولت در راستای حمایت از جلساتمشاوره و نیاز آن در کشور، گفت: ما در دولت معتقدیم که فرایند مشاوره باید به طور جدی ذیل فرایندهای درمانی قرار گیرد و قطعا مشاورانی که استانداردهای لازمرا دارند مورد حمایت و پشتیبانی دولت قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به توجه برنامه هفتم توسعه به فرایند مشاوره، افزود: در برنامه هفتم این مسئله تعریف شده که نظارت ویژ‌ه‌تری نسبت به مشاوران و مراکز مشاوره از حیث اعتبار سنجی و کنترل تعرفه صورت گیرد و همچنین اعتباراتی نیز در برنامه هفتم در راستای حمایت از آن‌ها لحاظ شده است.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه «هنوز درخصوص پوشش جلسات مشاوره توسط بیمه به نتیجه نرسیدیم»، خاطرنشان کرد: در دولت بر این باوریم که از کسانی که توان پرداخت هزینه جلسات مشاوره را ندارند حمایت کنیم، مثلا رایگان شدن مشاوره زوجین تا پنج سال اول از این دست اقدامات حمایتی است و تا جایی که امکان آن وجود داشته باشد هزینه مشاوره را برای افراد فاقد تمکن مالی پرداخت کنیم تا همه بتوانند از این جلسات بهره ببرند.

انتهای پیام/