ارزان ترین و گران ترین شهرها برای خرید خانه در انگلیس

برای خرید خانه در انگلستان ، باید بین پنج تا 14 سال از کل درآمد خود صرفه جویی کنید.

انگلستان یکی از سه سایت سرمایه گذاری برتر اروپا در سال های اخیر است و به گزارش مجله سلامتی ایران ، سودآورترین منطقه برای تجار مسکونی است. رتبه بندی که شامل ارزان ترین و گران ترین شهرها برای خرید خانه در انگلستان در سال 2021 است ، بر اساس نسبت درآمد مردم به متوسط ​​قیمت مسکن است.

شهرهای ارزان قیمت

1- انجام درب

میانگین قیمت مسکن تا پایان نیمه اول سال 2021: 5 155،917

متوسط ​​درآمد سالانه برای ساکنان شهر: 33،138 پوند

زمان پس انداز کل درآمد و تورم صفر: 4.7 سال

2- کارلایل

میانگین قیمت مسکن تا پایان نیمه اول سال 2021: 163،232 پوند

متوسط ​​درآمد سالانه ساکنان شهرها: هزار و 34087 نفر

زمان پس انداز ناخالص درآمد و تورم صفر: 4.8 سال

3- بردفورد

میانگین قیمت مسکن تا پایان نیمه اول سال 2021: 164،410 پوند

متوسط ​​درآمد سالانه برای ساکنان شهر: 34 هزار و 219 پوند

زمان پس انداز ناخالص درآمد و تورم صفر: 4.8 سال

4- استرلینگ

متوسط ​​قیمت مسکن تا پایان نیمه اول سال 2021: 8 208،927

متوسط ​​درآمد سالانه ساکنان شهرها: هزار و 38744 نفر

زمان پس انداز ناخالص درآمد و تورم صفر: 5.4 سال

5- آبردین

میانگین قیمت مسکن تا پایان نیمه اول سال 2021: 5 205،199

متوسط ​​درآمد سالانه برای ساکنان شهر: 38 هزار و 16 پوند

زمان پس انداز ناخالص درآمد و تورم صفر: 5.4 سال

6- گلاسکو

متوسط ​​قیمت مسکن تا پایان نیمه اول سال 2021: 196 هزار و 625 پوند

خبر مرتبط:  از صادرات محصولات چرم و کفش ایرانی غفلت نکنیم

متوسط ​​درآمد سالانه برای ساکنان شهر: 36،205 پوند

زمان پس انداز ناخالص درآمد و تورم صفر: 5.4 سال

گران ترین شهرها

1- وینچستر

متوسط ​​قیمت مسکن تا پایان نیمه اول سال 2021: 3 630،432

متوسط ​​درآمد سالانه ساکنان شهر: هزار 45،049

زمان پس انداز ناخالص درآمد و تورم صفر: 14 سال

2- آکسفورد

میانگین قیمت مسکن تا پایان نیمه اول سال 2021: 486،928 پوند

متوسط ​​درآمد سالانه برای ساکنان شهر: 39،220 پوند

زمان پس انداز ناخالص درآمد و تورم صفر: 12.4 سال

3- تروریسم

میانگین قیمت مسکن تا پایان نیمه اول سال 2021: 356 هزار و 788 پوند

متوسط ​​درآمد سالانه ساکنان شهر: 29،558 و

زمان تبدیل شدن به خانه دار در صورت صرفه جویی در درآمد کل و تورم صفر: 12.1 سال

4- بث

میانگین قیمت مسکن تا پایان نیمه اول سال 2021: 476،470 پوند

متوسط ​​درآمد سالانه برای ساکنان شهر: 39،508 پوند

زمان تبدیل شدن به خانه دار در صورت صرفه جویی در درآمد کل و تورم صفر: 12.1 سال

5- چیچستر

متوسط ​​قیمت مسکن تا پایان نیمه اول سال 2021: 6 446،899

متوسط ​​درآمد سالانه برای ساکنان شهر: 37،352 پوند

زمان پس انداز ناخالص درآمد و تورم صفر: 10.6 سال

6- کمبریج

میانگین قیمت مسکن تا پایان نیمه اول سال 2021: 2 482،300

متوسط ​​درآمد سالانه برای ساکنان شهر: 40 هزار و 492 پوند

زمان پس انداز ناخالص درآمد و تورم صفر: 11.9 سال

انتهای پیام