اقتصادی

ارایه پیش نویس لایحه «نحوه واگذاری اراضی واقع در سکونتگاه های غیررسمی» به دولت

زمین, شهرسازی, مالکیت

وزارت راه و شهرسازی قصد دارد شهرک های غیررسمی و ساختارهای ناسالم را ساماندهی کند و پیش نویس لایحه “نحوه واگذاری زمین ها در مستعمرات غیررسمی” را برای بررسی و تصویب پیش نویس لایحه با امکان برنامه ریزی و تعیین مالکیت آنها به دولت ارائه کند.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، با اشاره به پایگاه اطلاع رسانی دفتر کابینه ، رشد نابرابر جمعیت و مهاجرت روستاها و افزایش قیمت زمین و عوامل مشابه ، باعث هجوم و تهاجم به اراضی دولتی و نهادهای عمومی شده است. سکونتگاه های غیر رسمی ، به ویژه در حومه شهرها.

اگرچه مقررات مختلفی در سازمان آنها به تصویب رسیده است ، اما فقدان مالکیت زمین ، هرگونه برنامه ریزی یا ارائه خدمات عمومی برای سازماندهی آنها مشکل ساز بوده است و از آنجایی که این گونه دارندگان زمین گروه های ضعیف و کم درآمد هستند ، در عمل آنها تمایلی ندارند خرید زمین با قیمت فعلی

به طور مشابه ، وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد تا ساکنان را برای خرید زمین و تعیین مالکیت و احتمال تملک زمین ، با هدف خلاص شدن از شر شرایط ناسالم سکونتگاه های غیررسمی و بررسی و تأیید واگذاری زمین در غیررسمی سازماندهی کند. شهرک سازی

این پیشنهاد در حال حاضر در کمیسیون لوایح دولتی در حال بررسی است و در حال تصمیم گیری است.

انتهای پیام