ارائه ۲۳۰ هزار نفر ساعت آموزش به جامعه کارگری فارس

مجله سلامتی ایران / فارس رئیس بخش ترویج و تحقیقات اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، اعلام کرد که 230 هزار ساعت آموزش مجازی و حضوری برای تعاونی ها ، کارگران و کارفرمایان استان در دوره کرونا ارائه می دهد.

شهره گلخانی اظهار داشت: از زمان شروع شیوع تاج تاکنون ، این استان بیش از 230 هزار ساعت آموزش مجازی و حضوری برای تعاونی ها ، کارگران و کارفرمایان استان ارائه داده است.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، با اشاره به اداره عمومی اداره تعاون در FORS ، گلخانی با بیان اینکه این آموزش در 160 هزار ساعت تعاونی ، کارگر و کارفرما واقع بینانه است ، اظهار داشت: از آنجا که شیوع کرونا با ساعت 80،000 آموزش مجازی آغاز شد ، در کشور شماره یک بوده است.

گل خانی گفت: از زمان راه اندازی کرونا ، که یک شرکت تعاونی در استان فارس است ، این استان بیش از 70،000 ساعت آموزش حضوری مطابق با پروتکل های بهداشتی دارد.

رئیس بخش ترویج و تحقیقات اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در زمینه ایمنی کار و اشتغال زایی ، استان بیش از 80 هزار ساعت آموزش در سال گذشته انجام داده است که اولین آنها در کشور است.

گل خانی گفت: 50 هزار ساعت آموزش به کارمندان اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان فارس اختصاص یافته است.

رئیس بخش آموزش و تحقیقات ترویجی اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: در زمینه تحقیقات ، این اداره کل با رشد 150٪ در سال 1999 در کشور اول بود.

خبر مرتبط:  آخرین و جدیدترین آمار کرونایی استان همدان تا 12 تیر 1400

در زمینه گسترش اقدامات مناسبی در سطح استان انجام شده و از ایجاد باشگاه کارآفرینی تعاونی در فارس خبر داده و افزود: در گسترش ، گسترش فرهنگ تعاون ، انتقال دانش و مهارتهای عملی گروههای هدف برای اعضا در نظر گرفته می شود

گلخانی با اشاره به افزایش کارایی مشارکت و اشتغال زایی از طریق ابزارهایی مانند جلسات ، همایش ها ، ایجاد نهادهای ویژه مشاوره ای ، بازدید از تعاونی ها ، اجرای برنامه های رسانه ای ، رادیویی و تلویزیونی ، گفت: واحد ترویجی به عنوان یک سیستم آموزش غیررسمی نقش دارد این اهداف معرفی و انتقال تحقیقات اخیر در مورد منابع انسانی و توانائی آنها برای سازماندهی کارهای جمعی است.

رئیس بخش آموزش ، ترویج و تحقیقات اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: نتیجه این کار ایجاد انگیزه و راه های جدید برای افزایش توانایی ها و مهارت های فکری افراد خارج از ساختار دانشگاهی است. حساب می شود

وی اظهار داشت: در زمینه فعالیت های پژوهشی ، اندیشکده ها ، کمیته های پژوهش محور ، تأمین مالی پایان نامه ها ، تأمین اعتبار پروژه های خرد ، ارائه خدمات آموزشی برای بهبود استانداردهای علمی ، خدمات تخصصی و دوره های آموزش مهارت های مشارکتی به صورت رایگان برای انواع مدیران ، بازرسان ، اعضا و کارکنان.

گل خانی گفت: انجام مطالعات علمی و تحقیقاتی برای شناسایی بخش تعاون ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات لازم در مورد مسائل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و استخراج نتایج و پشتیبانی از پروژه های تحقیقاتی در استان. اولویت ها در زمینه آموزش و تبلیغات.

خبر مرتبط:  ۳ برابر شدن فرونشست‌زمین طی یک دهه اخیر در کشور/هشدار نسبت به درگیر شدن استان‎های شمالی

انتهای پیام