علمی و پزشکی

ارائه اولین “استانداردهای جهانی سلامت” در حمایت از مهاجران و پناهندگان

روز جهانی مهاجر هر سال در 18 دسامبر جشن گرفته می شود و امسال (2021) سازمان جهانی بهداشت برای اولین بار از گروه استانداردهای جهانی بهداشت در “برنامه بهداشت و مهاجرت سازمان جهانی بهداشت” حمایت می کند که مراقبت های بهداشتی را برای مهاجران و پناهندگان در کشورهای مختلف

به گزارش مجله سلامتی ایران، در روز جهانی مهاجر ۲۰۲۱، سازمان جهانی بهداشت (WHO) این روز را با ارائه معیارهای «سلامت پناهندگان و مهاجران: استانداردهای ظرفیت جهانی برای کارکنان بهداشتی» گرامی داشت.

معیار جهانی شایستگی کارکنان بهداشتی مراقبت با کیفیت و فرهنگ‌آگاهانه را برای مهاجران و پناهندگان فراهم می‌کند که گامی به سوی سلامت عمومی است.

هدف از این استانداردها هدایت ارائه دانش و برنامه درسی، تقویت نیروی کار سلامت و حمایت از ارائه خدمات بهداشتی با کیفیت، “مردم محور” و آگاهانه فرهنگی به مهاجران و پناهندگان است.

این اولین معیار شایستگی برای کارکنان بهداشتی و مؤسسات آموزشی است که خدمات مراقبت های بهداشتی را به پناهندگان و مهاجران ارائه می دهند تا این دانش، دانش و مهارت های اساسی را در آموزش کارکنان بهداشتی بگنجانند.

پناهندگان و مهاجران برای دسترسی به خدمات مراقبت های بهداشتی مردم محور با موانعی روبرو هستند و از فرهنگ خود در کشورهای حمل و نقل و مقصد آگاه هستند. این مسائل ممکن است شامل تفاوت های زبانی و فرهنگی، تبعیض نهادی و استفاده محدود از خدمات بهداشتی باشد.

به گفته سازمان بهداشت جهانی، توسعه استانداردها و تطبیق آنها با شرایط کشورها به کارکنان بهداشتی اجازه می دهد تا شیوه های مراقبت از نظر فرهنگی را بهبود بخشند و نتایج بهداشتی بهتری را برای پناهندگان و مهاجران به ارمغان بیاورند. در تمام دنیا باشید.

خبر مرتبط:  آیا می‌توان واکسن کرونا و آنفلوانزا را با هم ترکیب کرد؟

انتهای پیام/