اختصاص ۳۲۲۰ میلیارد تومان جهت تامین آب شرب استان ها

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: با توافق سازمان برنامه و بودجه 3220 میلیارد تومان به تأمین آب آشامیدنی اختصاص داده شده که متناسب با نیاز استان ها توزیع می شود.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، در دومین جلسه معاون هماهنگی امور مدنی امور مدنی کشور در قانون مدیریت بحران ، اسماعیل نجار گفت: “در پایان سال 1992 ، قانون در حال انقضا بود و ما قصد داشتیم تا پایان سال 1993 آن را گسترش و بررسی کنیم ، که به مجلس شورای اسلامی در آوریل 1994.

وی گفت: 50 ماه طول کشید تا مجلس این قانون را تصویب ، نهایی و اعلام کند و رئیس جمهور آن را در تاریخ 25 سپتامبر 1998 اعلام کرد.

وی ادامه داد: با توجه به خشکسالی 3220 میلیارد تومان با توافق سازمان برنامه و بودجه به تأمین آب شرب اختصاص یافته است که با توجه به نیاز استانها توزیع می شود. 5500 میلیارد تومان برای کشاورزی ، 2 هزار میلیارد تومان برای ماده 30 ، 1500 میلیارد تومان برای تملك و 2 هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ارزان قیمت.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  گزارش دیوان محاسبات درباره اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز