استان ها

اختصاص ۱۰۰ درصد بودجه پژوهشی دانشگاه علم و صنعت در سال گذشته/کاهشی شدن روند تخلفات سال‌های اخیر

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علم و صنعت بودجه پژوهشی دانشگاه را در سال 1400 تشریح کرد: در سال 1400 تخصیص بودجه دانشگاه خوب بود و تا پایان اسفند حدود 100 درصد بودجه ذخیره شد.

دکتر در گفت وگو با مجله سلامتی ایران، داوود یوناسیان وی درباره بودجه پژوهشی دانشگاه علم و صنعت در سال 1400 گفت: از نظر بودجه کاری به چیزی که برنامه و بودجه آن را بودجه پژوهشی می نامند، نداریم. یک قسمت مربوط به هزینه های جاری و یک قسمت مربوط به تحصیل دارایی های سرمایه ای است. اما مرسوم است که حدود 20 درصد از این بودجه ها را به بودجه تحقیقاتی همه دانشگاه ها اختصاص می دهند و این میزان برای هر دانشگاه متفاوت است.

وی درباره میزان تخصیص بودجه پژوهشی این دانشگاه توضیح داد: خوشبختانه در سال 1400 تخصیص بودجه دانشگاه روند خوبی داشت و تا پایان اسفند حدود 100 درصد بودجه تخصیص یافت.

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اینکه بخشی از این بودجه صرف حقوق شخصی شد، ادامه داد: بخشی از این بودجه صرف هزینه های پرسنلی و حقوق شخصی و سایر تجهیزات عمده و مدیریت آزمایشگاهی شد. و کمک هزینه های تحقیقاتی دانشجویی و فرصت های مطالعاتی، به عنوان بخشی از سه موضوع کلیدی تحقیقاتی، از جمله حمایت از شرکت های پسا دکتری و دانش بنیان استفاده می شود.

یونسیان درباره آمار تخلفات پژوهشی و 1400 مقاله تجدید چاپ دانشگاهی گفت: خوشبختانه در دهه 1400 هیچ مورد خاصی از تخلفات پژوهشی در حوزه دانشجویان و اساتید وجود نداشت.

خبر مرتبط:  انتقاد مدال آور نابینای پاراآسیایی از مسوولان ورزش همدان؛ دریغ از یک تبریک!

وی گفت: در دو سال گذشته مواردی از ناآگاهی دانش آموزان به دلیل نبود کارگاه های آموزشی مشاهده شده است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت گفت: فکر می کنم در سایر دانشگاه ها و در وضعیت کلی کشور هم همین طور است. در چند سال اخیر مواردی وجود داشته اما دوره کوتاه بوده است.

وی گفت: کارگاه های اخلاق در پژوهش در دانشگاه علم و صنعت اختیاری است. اما آمار نشان می دهد که حدود 40 تا 50 درصد دانش آموزان در هر کارگاهی شرکت می کنند.

انتهای پیام/