علمی و پزشکی

احتمال مواجهه اروپا با “اپیدمی سرطان”

اروپا پس از نادیده گرفته شدن یک میلیون مورد سرطان در طول همه گیری کووید-19 با یک “اپیدمی سرطان” مواجه است.

به گزارش مجله سلامتی ایران، پس از نادیده گرفته شدن نزدیک به یک میلیون تشخیص سرطان در دوران همه‌گیری کووید، کارشناسان هشدار داده‌اند: اروپا با یک «اپیدمی سرطان» مواجه است، مگر اینکه اقدام عاجل برای بهبود روند درمان و تحقیقات در این زمینه انجام شود.

تاثیر کووید-۱۹ و تمرکز بر این بیماری، ضعف‌های سیستم سلامت سرطان و چشم‌انداز تحقیقات سرطان در سراسر اروپا را آشکار کرده است که در صورت عدم رسیدگی فوری، تقریباً نتایج به‌دست‌آمده در زمینه سرطان معکوس خواهد شد. یک دهه.

کارشناسان گفته اند: پیامد ناخواسته این همه گیری، تغییر تمرکز خدمات بهداشتی و درمانی و اثرات نامطلوب اعمال قرنطینه بر خدمات سرطان، تحقیقات سرطان و بیماران سرطانی است.

کارشناسان گفتند، برای تأکید بر مقیاس این مشکل، تخمین می زنیم که ممکن است حدود یک میلیون تشخیص سرطان در سراسر اروپا در طول همه گیری کووید-19 نادیده گرفته شده باشد. در مقایسه با دوران پیش از اپیدمی، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد نسبت بیشتری از بیماران در مراحل پیشرفته تشخیص داده می‌شوند که منجر به تأخیر قابل توجهی در تشخیص و درمان سرطان می‌شود.

به گزارش روزنامه گاردین، این گزارش داده های موجود را تجزیه و تحلیل کرد و نشان داد که پزشکان در سال اول شیوع اپیدمی، 1.5 میلیون بیمار کمتری را مشاهده کردند و از هر دو بیمار سرطانی، یک نفر به موقع تحت عمل جراحی یا شیمی درمانی قرار گرفت. همچنین تخمین زده می شود که حدود 100 میلیون مورد غربالگری نادیده گرفته شده و حدود یک میلیون شهروند اروپایی ممکن است سرطان تشخیص داده نشده داشته باشند.

خبر مرتبط:  تاکید روح الامینی بر پایداری و حفظ کیفیت خدمات دارویی

انتهای پیام/